• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

 

Jednatelka společnosti

Pavla Jandová

Ředitel školy

Mgr. Bc. Alice Běhounková

Zástupce ředitele

Mgr. Zdeňka Kučerová

Výchovný poradce

Mgr. Olga Svobodová

Metodik primární prevence

Mgr. Hana Sovová, Mgr. Alena Michálková

Školní psycholog

Mgr. Barbora Straková

Uvolněný speciální pedagog

Mgr. Alena Michálková

Vedoucí školní družiny

Daniela Brdková

Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny

Blanka Vostřezová

Školník

Ladislav Prokop

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019-2020

 • 1. třída – Mgr. Jana Jarošová

 • 2. třída – Mgr. Hana Šustová

 • 3. třída – Mgr. Denisa Kašparová

 • 4. třída – Hana Sovová ml.

 • 5. třída – Mgr. Klára Benešová

 • 6. třída – Mgr. Michaela Mertlová 

 • 7. třída – Mgr. Pavlína Havlová

 • 8. třída – Mgr. Olga Svobodová

 • 9. třída – Ing. Bc. Václav Vojta

-> KONTAKTY NA ČLENY PEDAGOGICKÉHO SBORU

 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

 • Mgr. Jakub Běhounek

 • Mgr. Bc. Alice Běhounková

 • Daniela Brdková

 • Bc. Andrea Bubíková

 • Christopher Egner

 • Mgr. Eva Fuchsová

 • Mgr. Vít Homér

 • Mgr. Eva Horáková

 • Lucie Horychová

 • Mgr. Ludmila Kassahunová

 • Mgr. Jitka Kolářová

 • Mgr. Zdeňka Kučerová

 • RNDr. František Nečesaný 

 • Mgr. Alena Michálková

 • Mgr. Eva Rádlová, PhD.

 • Mgr. Hana Sovová

 • Bc. Jakub Šerf

 • Mgr. Lenka Štorková

-> KONTAKTY NA ČLENY PEDAGOGICKÉHO SBORU

 

 

ASISTENTKY PEDAGOGA

 • Tereza Šrámková, DiS. - 1. třída

 • Mgr. Kateřina Hámová - 2. třída

 • Bc. Petra Bočková - 3. třída

 • Kateřina Suchá - 4. třída

 • Daniela Brdková - 5. třída

 • Lenka Lacinová, DiS - 6. třída

 • Mgr. Eva Fuchsová - 7. třída

 • Jiřina Kozlová – 8. třída

-> KONTAKTY NA ČLENY PEDAGOGICKÉHO SBORU

 

TERAPEUTÉ

 • Arteterapie.................................Bc. Andrea Bubíková

 • Canisterapie..............................Lucie Roučková

 • Dramaterapie............................Lucie Horychová

 • Muzikoterapie..........................Mgr. Tomáš Vacek

-> KONTAKTY NA ČLENY PEDAGOGICKÉHO SBORU

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • I. oddělení (1., 2. třída)……………………………………… Daniela Brdková

 • II. oddělení (3., 4. třída)………………………………………Tereza Šrámková, DiS.

-> KONTAKTY NA ČLENY PEDAGOGICKÉHO SBORU

 

DĚTSKÝ KLUB

 • vedoucí dětského klubu……………...........................…… Bc. Petra Bočková

-> KONTAKTY NA ČLENY PEDAGOGICKÉHO SBORU

 


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

 • Uklízeči …………………………………………………………....Miloslav Mentlík, Marcela Rajchlová

 • Školní jídelna………………………………………………..……Jana Holakovská, Romana Sojková