• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Speciální pedagogové

Speciální pedagogové

 

Mgr. Alena Michálková, Mgr. Bc. Alice Běhounková

Co je naším úkolem

 • Diagnostika SPU ve spolupráci se školním psychologem
 • Provádíme reedukace specifických poruch učení a řečových vad
 • Podílíme se na vřazování žáků do nadstandardní reedukační a terapeutické péče
 • Konzultujeme s žáky, rodiči i pedagogy
 • Spolupracujeme s externími organizacemi

S čím Vám můžeme pomoci?

Pro žáky:

 • Pomůžeme ti zbavit se problémů plynoucích ze specifických poruch učení
 • Poradíme ti, jak se doma připravovat, abys ve škole dobře prospíval
 • Společně najdeme vhodné řešení pro to, co tě trápí...

Pro rodiče a zákonné zástupce

 • Nalezneme společně nejvhodnější formu domácí přípravy pro Vaše dítě
 • Probereme možnosti reedukace specifických poruch učení a v domácím prostředí
 • Budeme Vás informovat o pokrocích Vašeho dítěte
 • Pomůžeme Vám nalézt vhodné cvičné materiály a kompenzační pomůcky

Pro pedagogy:

 • Poradíme se o vhodném přístupu k dítěti při výuce v různých činnostech
 • Budeme Vás informovat o pokrocích dětí v reedukacích
 • Pomůžeme najít vhodné výukové materiály
 • Poradíme při hledání optimální míry zohlednění poruch při problematických činnostech
 • Poradíme, jak praktikovat úlevy při hodnocení a klasifikaci

Kde nás najdete?

 V přízemí školy v učebně označené „Speciální pedagog-logoped“, či v 1. patře v ředitelně školy.