• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Školní psycholog

Školní psycholog

 

Mgr. Barbora Straková

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Školní psycholog poskytuje psychologické poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům v oblastech výchovy a vzdělávání a osobnostního rozvoje. Jedná se jak o individuální, tak skupinové psychodiagnostické činnosti.

Co je mým úkolem?

 • Diagnostika intelektových schopností a osobnostních charakteristik dítěte
 • Depistáž a diagnostika specifických poruch učení u dětí (ve spolupráci se speciálním pedagogem)
 • Diagnostika učebního stylu a technik učení dítěte
 • Diagnostika sociálního klimatu třídy (ve spolupráci s metodikem prevence)
 • Pomoc žákům při řešení výukových, výchovných a osobních problémech
 • Pomoc rodičům při řešení výukových, výchovných a osobnostních problémech dětí
 • Pomoc žákům i rodičům při volbě dalšího vzdělávání dítěte z hlediska specifických poruch učení (ve spolupráci s výchovným poradcem)
 • Pomoc učitelům při volbě vhodných výukových i výchovných metod při práci se žáky s e specifickými poruchami učení

Dále:

 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), zdravotnickými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování dalších poradenských služeb
 • Koordinuji práci školního poradenského pracoviště, práci terapeutů a dalších odborníků
 • Podílím se na zařazování žáků do nadstandardní péče a sleduji účinnost působení nadstandardní péče na výkonnost žáků
 • Spolupodílím se na přípravě zápisu žáků do 1. tříd a na procesu přijímání nových žáků do školy
 • Poskytuji poradenskou i terapeutickou činnost zaměřenou na osobnostní rozvoj žáků
 • Poskytuji rychlou intervenční pomoc při řešení aktuálních krizových situací
 • Podílím se na adaptačním kurzu žáků 6. třídy
 • Zabývám se relaxačními technikami a technikami duševní psychohygieny
 • Vedu záznamy o vývoji a výsledcích psychologických vyšetření žáků, na vyžádání poskytuji písemné zprávy z vyšetření pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Kdy se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • Když máte potíže při učení
 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování a nevíte jakým způsobem se učit
 • Když máte potíže s ostatními dětmi a trápí vás vztahy se spolužáky, ostatními dětmi nebo dospělými
 • Když máte problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
 • Když se potřebujete dozvědět něco sami o sobě, nebo si potřebujete jenom popovídat

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte
 • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu
 • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání
 • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte
 • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů
 • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými
 • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení
 • Když potřebujete písemné vyjádření o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření dítěte

Pedagogové:

 • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení Vašich žáků
 • Když potřebujete poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace žáků z hlediska aktuálního stavu specifické poruchy učení
 • Když potřebujete poradit s řešením výukových nebo výchovných problémů žáků
 • Když potřebujete poradit při řešení vztahových potíží žáků
 • Když potřebujete pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • Když potřebujete zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou
 • Když potřebujete pomoci při řešení výchovných potíží ve školní družině, v rámci zájmových kroužků nebo nadstandardní péče
 • Když potřebujete pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci

Kde a kdy mě najdete?

V pracovně školního psychologa v přízemí školy v uvedených konzultačních hodinách (jsou vyvěšené na vstupních dveřích), nebo po individuální dohodě kdykoli v předem dohodnutém termínu (tel.: +420 222 524 976).

Konzultační hodiny

Po 8-14
Út 8-14
St 9-15
Čt 9-14
Pá 9-13

Mimo uvedené termíny je možné si dohodnout návštěvu individuálně. tel.: 222 524 976
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript