• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Školní porad. pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování poradenských služeb ve škole. Je tvořeno školním psychologem a speciálním pedagogem, výchovným poradcem a metodikem prevence.

Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na prevenci školní neúspěšnosti žák a na péči o žáky s neprospěchem, dále na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Školní poradenské pracoviště poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků do vzdělávací činnosti školy. Zabývá se rovněž kariérovým poradenstvím a prevencí sociálně patologických jevů.

Je zřizováno dle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.