• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Plán akcí

Plán akcí 2018 - 2019

PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ ŠKOLY

Školní rok 2018 – 2019

 

ZÁŘÍ:

 

3.9.

Slavnostní zahájení školního roku – vítání nových prvňáčků

12.9.

Třídní schůzky za účasti všech vyučujících

14.-24.9.

Bleskový sběr – I. etapa

20.9.

Pedagogická rada – adaptace nových žáků

 

 

 

 

ŘÍJEN:

 

4.10.

Mezitřídní turnaj v míčových hrách

18.-19.10.

Adaptační soustředění pro 1. třídu

23.10.

Přednáška spol. Ornita

24.10

Konzultace s prodejem školních kalendářů

26.10.

Vznik ČSR - proměny školství - komentovaná školní výstava

29.-30.10.

Podzimní prázdniny

31.10.

Oslavy svátku Haloween

 

 

 

 

LISTOPAD:

 

8.11.

Den otevřených dveří soukromých škol – VII. ročník

12. - 16.11.

Týden mezinárodní kuchyně

14.11.

Beseda s absolventy pro žáky 9. třídy

15.11.

Pedagogická rada – hodnocení I. čtvrtletí

28.11

Program Městské policie pro žáky 5. – 9. třídy

 

 

 

 

PROSINEC:

 

3.-10.12.

Bleskový sběr – II. etapa

3.-19.12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro žáky 5. - 9. třídy

12.12.

Konzultace s doprodejem školních kalendářů

21.12.

Vánoční besídky tříd spojené s koncertem absolventů

22.12.-2.1.

Vánoční prázdniny

 

 

 

 

LEDEN:

 

3.-4.1.

Ředitelské volno

16.1.

Třídní schůzky spojené s přednáškou pro rodiče na téma Vývojová dysfázie

24.1.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace - 22.1.)

31.1.

Vysvědčení

 

Deskohraní ve školní družině pro zájemce bez rozdílu věku

 

 

 

 

ÚNOR:

 

1.2.

Pololetní prázdniny

11.-17.2.

Jarní prázdniny

22.-23.2.

Vesmírné přespání ve škole pro žáky 1. - 4. třídy

24.2.-1.3.

LVK – pro 7. - 9. třídu – Janské Lázně

 

 

 

 

BŘEZEN:

 

4.-8.3.

Brain Awarness Week pro 5. - 9. třídu

5.3.

Den otevřených dveří pro předškoláky

11.-18.3.

Bleskový sběr – III. etapa

20.3.

Konzultace

 

Vyšetření Kariérového poradenství u žáků 8. tř.

 

 

 

 

DUBEN:

 

3.4.

Zápis do 1. třídy - "Cesta po safari"

4.4.

Zápis do 1. třídy - "Cesta po safari"

11.4.

Zápis do 1. třídy - "Cesta po safari"

16.4.

Pedagogická rada – hodnocení III. čtvrtletí

18.4.

Velikonoční prázdniny

24.4.

Plavecké závody pro žáky 5. – 9. třídy

 

 

 

 

KVĚTEN:

 

6.-7.5.

Ředitelské volno

15.5.

Konzultace

16.5.

Exkurzní den pro žáky 1. – 9. třídy

22.5.

Škola hrou pro budoucí prvňáčky + informativní schůzka pro rodiče

27.5.-3.6.

Bleskový sběr – IV. etapa

30.5.

Výlet za odměnu

 

 

 

 

ČERVEN:

 

3.-5.6.

Obhajoba výstupních prací žáků 9. tř.

12.6.

Slavnostní předání certifikátů žákům 9. tř.

12.6.

Závěrečné třídní schůzky

18.6.

XIII. ročník síťové hry TRACKMÁNIE

18.6.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace 14.6.)

19.-21.6.

Ozdravné pobyty žáků

26.6.

Branný den v Divoké Šárce

27.6.       

Den třídy

28.6.

Vysvědčení

 

 

 

 

 

 

ČERVENEC, SRPEN:

 

 

 Týdenní příměstský kulinářský kurz

 

 Týdenní příměstský kurz improvizace

21.-30.7.

Expedice Banát