• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Plán akcí

Plán akcí 2019 - 2020

PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A PEDAGOGICKO – ORGANIZAČNÍCH OPATŘENÍ ŠKOLY

Školní rok 2019 – 2020

ZÁŘÍ:

 

2.9.

Slavnostní zahájení školního roku – vítání nových prvňáčků

11.9.

Třídní schůzky za účasti všech vyučujících

12.9.

Týden hrdinů - vzdělávací program o IZS pro II. stupeň

16.-23.9.

Bleskový sběr – I. etapa

19.9.

Pedagogická rada – adaptace nových žáků

18.-20.9.

Formovací výjezd pro žáky 7. třídy - Zlenice

25.-27.9.

Seznamovací výjezd pro žáky 6. třídy - Zlenice

 

 

 

 

ŘÍJEN:

 

10.10.

Mezitřídní turnaj v míčových hrách

17.-18.10.

Adaptační soustředění pro 1. třídu

23.10

Konzultace s prodejem školních kalendářů

29.-30.10.

Podzimní prázdniny

31.10.-1.11.

Ředitelské volno

 

Zahrady Pražského hradu - sobotní vycházka pro děti i rodiče

 

 

 

 

LISTOPAD:

 

4.11.

Oslavy svátku Haloween

5.11.

VIII. celorepublikový den otevřených dveří soukromých škol

7.11.

Divadelta - preventivní program pro 4.-9. třídu

13.11.

Beseda s absolventy pro žáky 9. třídy

14.11.

Pedagogická rada – hodnocení I. čtvrtletí

18.-19.11.

Ředitelské volno

25.-29.11.

Co se jí v adventním čase ve světě - akce školní kuchyně

 

 

 

 

PROSINEC:

 

2.-9.12.

Bleskový sběr – II. etapa

2.-18.12.

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro žáky 5. - 9. třídy

11.12.

Konzultace s doprodejem školních kalendářů

20.12.

Vánoční besídky tříd spojené s koncertem absolventů

23.12.-3.1.

Vánoční prázdniny

 

Předvánoční podvečerní vycházka zákoutími Staré Prahy

 

 

LEDEN:

 

15.1.

Třídní schůzky spojené s literární kavárnou

23.1.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace - 21.1.)

30.1.

Vysvědčení

31.1.

Pololetní prázdniny

 

Deskohraní ve školní družině pro zájemce bez rozdílu věku

 

 

 

 

ÚNOR:

 

17.-23.2.

Jarní prázdniny

28.-29.2.

Přespání ve škole pro žáky 1. - 4. třídy

 

 

 

 

BŘEZEN:

 

1.-6.3.

LVK – pro 7. - 9. třídu – Janské Lázně

9.-13.3.

Brain Awarness Week pro 5. - 9. třídu

10.3.

Program Městské policie pro žáky 5. – 9. třídy

11.3.

Den otevřených dveřípro předškoláky

16.-23.3.

Bleskový sběr – III. etapa

18.3.

Konzultace

 

Vyšetření Kariérového poradenství u žáků 8. tř.

 

 

 

 

DUBEN:

 

1.-2.4.

Zápis do 1. třídy

9.4.

Velikonoční prázdniny

16.4.

Pedagogická rada – hodnocení III. čtvrtletí

 

Plavecké závody pro žáky 5. – 9. třídy

 

 

 

 

KVĚTEN:

 

13.5.

Exkurzní den pro žáky 1. – 9. třídy

13.5.

Konzultace

20.5.

Škola hrou pro budoucí prvňáčky + informativní schůzka pro rodiče

25.5.-1.6.

Bleskový sběr – IV. etapa

28.5.

Výlet za odměnu

 

Výjezd do zahraničí pro žáky II. stupně

 

 

 

 

ČERVEN:

 

2.-4.6.

Obhajoba výstupních prací žáků 9. tř.

10.6.

Slavnostní předání certifikátů žákům 9. tř.

10.6.

Závěrečné třídní schůzky

18.6.

XIV. ročník síťové hry TRACKMÁNIE

18.6.

Pedagogická rada – klasifikační (konec klasifikace 16.6.)

22.-24.6.

Ozdravné pobyty žáků

29.6.       

Den třídy

30.6.

Vysvědčení

 

Družinkový piknik

 

 

 

 

ČERVENEC, SRPEN:

 

5.-10.7.

Vodácký putovní tábor Otava II.

 

Týdenní příměstský kulinářský kurz

 

Týdenní příměstský kurz improvizace