• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Kroužky

Kroužky 2018-19

Na základě celoročního projektu Duhová dílna, který uspěl v grantovém řízení Nadace ČEZ Duhová energie jsme využívali ve školním roce 2005-2006 pro činnost výtvarně keramického kroužku nadačního příspěvku, který poskytla naší škole Nadace ČEZ ve výši 30 000,-Kč.

 

Stáhněte si ČASOVÝ ROZVRH KROUŽKŮ


Kroužky nabízené na SoZŠ Integrál

HRA NA KLAVÍR (ved. Vít Homér)

Kroužek klavírní hry sleduje seznámení dětí s tímto náročným a krásným nástrojem s ohledem na specifické potřeby žáků této školy, tedy napřed seznamuje s nástrojem jako takovým a pokouší se zvládnout základní prstové dovednosti a synchronizaci obou rukou, až později přidává integraci těchto
schopností s notovým zápisem dle aktuálního stavu dětí.

HRA NA FLÉTNU (ved. Vít Homér)

Flétnový kroužek spojuje výukový aspekt se zdravotně terapeutickým. Notový zápis pro flétnu je relativně přehledný (tedy vhodný pro žáky se SPU). Velmi přínosný je výcvik hmatových senzorů obou rukou a procvičování dechové ventilace (vhodné pro astmatiky, alergiky…).

HRA NA KYTARU (ved. Michaela Mertlová)

Kroužek „Hra na kytaru“ působí na naší škole již třetím rokem a je dosti oblíben. Mohou ho navštěvovat žáci od 5. do 9. ročníku, a to jak začátečníci tak i pokročilí, děti více či méně hudebně nadané. Výuka je individuální a je zaměřena především na zvládnutí doprovodu písní pomocí akordových kytarových značek. Písně si žáci vybírají sami dle svého hudebního vkusu. Kdo má hlubší zájem o hru na tento zájem, může se naučit základům klasické hry na kytaru, tj. hraní podle not, vybrnkávání stupnic apod.

VÝTVARNÝ KROUŽEK (ved. Denisa Kašparová)

v plánu od 1. 2. 2019

Výtvarný kroužek navštěvují děti, které mají nejen šikovné ruce, ale především hlavu plnou nápadů a odvahu experimentovat s různými materiály. Děti pracují s rozličnými technikami, které se učí kombinovat a tím dokážou vytvářet zajímavé plošné i prostorové objekty.
Největší zájem je o práci s keramickou hlínou. Naši malí keramici se na kroužku učí pracovat s různými druhy hlíny - bílou, šedou, šamotovou i s červenicí. Používají k tomu různé druhy nástrojů - špachtle, očka, dlátka a vykrajovátka. Umí sestavovat pláty nebo modelovat z hroudy či z válečku. Znají, jak pracovat s engobou i s glazurou. Děti poznají, že trpělivost a pečlivost jsou důležité vlastnosti k tomu, aby se výrobky povedly. Při práci je i čas na pohádku, vyprávění i dostatek prostoru si zarelaxovat. Děti dokážou zhotovit drobné plastiky, plošná i prostorová dílka, která si odnesou domů a tím dělají radost sobě i svým nejbližším.

výtvarný kroužek

výtvarný kroužek  

SPORTOVNÍ KROUŽEK (ved. Hana Šustová)

Sportovní kroužek zahrnuje různé druhy míčových her. V průběhu roku budeme hrát: fotbal, vybíjenou, florbal, stolní tenis, badminton atd. Cílem je všestranně rozvíjet herní dovednosti. Klademe důraz na sportovní zdraví, přátelství a správně soutěživý kolektiv. Zaměřujeme se na rozvíjení pohybové koordinace, obratnosti, posilování a postřeh.

KROUŽKY ROBOTIKY

LEGO - PRVNÍ ROBOT (vede instruktor vzdělávacího centra KIDDŮM)

pro děti ve věku 6 - 9 let
LEGO Education program WeDo - first robot je první generací robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie. Je tak ideálním kurzem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole - matematika, vědy, technologie, informatika apod. Děti si postaví model z lega, který propojí pomocí USB kabelu s počítačem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a následně rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO Education.

  

MINDSTORMS ROBOTIKA (vede instruktor vzdělávacího centra KIDDŮM)

pro děti ve věku od 9 let, délka: 90 minut
Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3. LEGO Education MINDSTORMS je svět vzdělávacích robotů. Žáci budou rozvíjet dovednosti v oblasti vědy, techniky, matematiky a fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům, které mají například gyroskopové, ultrazvukové, dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. VHODNÉ I PRO ŽÁKY II. STUPNĚ!!! Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.

KROUŽEK VAŘENÍ S RODILÝM MLUVČÍM (ved. Chris Egner)

Na tomto kroužku se děti seznámí s potravinami, s rozdíly mezi potravinou a surovinou a poznají chutě a vůně. Začneme studenou kuchyní a budeme se učit, jak krájet a loupat, jak připravovat různé pomazánky a saláty.
Potom budou následovat jednoduchá vařená jídla z české i mezinárodní kuchyně. Budeme se učit, jak připravit maso a rozdíly mezi různými typy masa, připravovat různé omáčky, a dokonce se naučíme vyrobit domácí těstoviny.
Nakonec přijde na řadu pečení. Upečeme drobné pečivo, sušenky a jednoduché koláče. Navíc zkusíme domácí chleba a také zdobení dortů na slavnosti. Při tom všem se naučíme, jak prostírat, stolovat a připravovat slavnostní tabuli. Vše si prakticky vyzkoušíme a získáme nejen recepty, ale hlavně užitečné znalosti o jídle a gastronomii.

KUCHAŘKA OBLÍBENÝCH RECEPTŮ KE STAŽENÍ

kroužek vaření

kroužek vaření

TANEČNÍ (ved. Hanka Sovová ml.)

Po roční pauze opět otevíráme taneční kroužek. Nejde nám v něm o krásné piruety, nacvičené sestavy ani o konkrétní taneční styl. Vše co chceme zažít, vzniká mezi námi. Budeme objevovat, čeho je naše tělo schopné a posouvat naše hranice. Budeme se učit od zkušenějších a navzájem se inspirovat. Budeme tančit na hudbu, která se nám líbí. Co z toho všeho vznikne v taneční řeči, je jen na nás.

BYTOVÉ DIVADLO (ved. Lucie Horychová)

Bytové divadlo se odehrává v domácí zkušebně. Přináší to specifickou atmosféru a umožňuje nám to pracovat jinak než ve škole.
Divadelní tvorba je barevná. Navštívíme světy od loutkového divadla přes divadlo experimentální. Zjistíme, co je performance a happening. Projdeme dílnou divadelních improvizací. Postavíme vlastní divadelní tvar a zažijeme celý proces tvorby - od prvotní myšlenky, jejího zpracování, až po samotnou prezentaci. Staneme se autory a tvůrci vlastního divadla!

 

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ TEMATICKÉ PRÁCE (ved. Lucie Horychová)

Kromě možnosti práce ve skupině nabízíme i individuální práci. Ta je zaměřena na literární a divadelní formy. Jaká konkrétní podoba bude zvolena, záleží na individuální dohodě (práce na knize, scénáři, literárním textu a jeho přednesu, …). Dohodnout se je třeba osobně na telefonu 604 106 510. Na tomto čísle Vám ráda zodpoví Lucie Horychová i Vaše další dotazy (obsah práce, adresa, …). Lekce budou probíhat v její pracovně na Smíchově cca 10 minut tramvají od školy.