• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

INFORMACE ŘEDITELKY ŠKOLY PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

(zpracováno dle metodiky MŠMT k Vyhlášce č. 211/2020)

Celý článek...

 

Ředitelský občasník

Vážení rodiče, milí žáci,

ani k dnešnímu dni se na nouzovém stavu nic nemění. Školní budovy zůstávají nadále pro žáky uzavřeny i dle Usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020. Výuka je proto stále realizována ve všech naukových předmětech distančním způsobem podle pokynů vyučujících.

Celý článek...

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY

Celý článek...

 

Dotazník pro rodiče II - prosíme o vyplnění

Vážení rodiče,

před třemi týdny jsme se na Vás obrátili s prvním dotazníkem, ve kterém jsme chtěli zmapovat, do jaké míry jsou pro Vás zadání práce od nás učitelů srozumitelná a realizovatelná, příp. u starších dětí kontrolovatelná. Moc děkujeme za Vaše názory a i za komentáře, které jste poznamenali na závěr celého formuláře. Většina z nich nás velmi potěšila a nabila nás další potřebnou energií.

Od 30. 3. jsme zavedli pro žáky II. stupně slíbené kurzy Classroom ve všech naukových předmětech. O týden později se k nim přidala i 5. třída. Věříme, že se domácí práce a její odevzdávání pro žáky i pro Vás rodiče zpřehlednila a zjednodušila.

Od začátku dubna jsme začali s videokonferencemi. Pozadu nezůstaly ani vyučující I. stupně, které ke komunikaci s dětmi i rodiči využívají WhatsApp nebo Skype. I žáci všech ročníků II. stupně se v současné době setkali v rozhraní Google se svými třídními minimálně jednou při třídnické hodině. Zahájena byla i online výuka z českého jazyka, matematiky a fyziky (chemie). V dalších týdnech chceme tyto předměty vyučovat i nadále, ale již v pravidelných časech jedenkrát týdně. Výuka Č a M zvláště u mladších žáků II. stupně bude koncipována jako půlená tak, jak je obvyklé i při běžném školním provozu. Každý týden se i nadále budou setkávat se „svými“ třídami i třídní učitelé. Chceme tím podpořit vzájemnou komunikaci a sdílení.

Zajímá nás, jak hodnotíte inovovanou podobu distanční výuky nyní. Obracím se na Vás proto o vyplnění dalšího dotazníku. V něm nás ale zajímá i dostupnost výpočetní techniky pro online výuku, která je důležitá pro účelnost případného rozšíření výuky prostřednictvím videokonferencí.

Děkuji Vám za vyplnění a přeji zdraví fyzické i duševní

Alice Běhounková

DOTAZNÍK ZDE: https://forms.gle/q1V6KJcq1Bzeygai7

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k nouzovému stavu, vyhlášeného vládou ČR k ochraně zdraví obyvatelstva v souvislosti s nákazou COVID-19 a Opatření MSMT č.j. MSMT-12369/2020-1 k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů jsme změnili koncepci zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021. Informace naleznete v článku

Celý článek...

 

Jak probíhá online výuka v Integrálu?

Vážení rodiče, milí žáci!

Děkujeme vám za vaši pracovitost a nasazení při úkolech v rámci výuky na dálku. Je to pro nás všechny nestandardní situace, a proto bychom na základě nových zkušeností a zpráv od vás, některé věci rádi upřesnili.

Celý článek...