• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Základy zdravého stravování

Celý článek...

 

Trackmania na Integrálu podvanácté

Dne 19.6.2018 se na Integrálu uskutečnil již 12. ročník závodů v síťové počítačové hře. Závodníci se utkali ve 2 kategoriích na tratích střední obtížnosti. Každou třídu reprezentovalo až 8 žáků. Po napínavých momentech a vyrovnaných soubojích to letos dopadlo takto:

I. stupeň
 1. místo: David Reschke (4. tř.)
 2. místo: Matyáš Bezděk (3. tř.)
 3. místo: Kuba Gőpfert (4. tř.)

II. stupeň
 1. místo: Jan Linhart (7. tř.)
 2. místo: Kryštof Novotný (6. tř.)
 3. místo: Vojtěch Duřt (8. tř.)

Gratulujeme!

fotografie ve galerii

 

Projekt Stavitelé města 5. třída

Na začátku školního roku se naše třída zapojila do zajímavého projektu s názvem Stavitelé města. Zpočátku to byla zajímavá hra, ale i při hrání nám všem došlo, že postavit smysluplně město a myslet na vše je moc a moc složité a obtížné - to byl první den. Hned druhý den jsme vše ověřovali v terénu a všímali si zajímavých detailů - zatravněná dlažba, virtuální zahrádky, rozdělená kanalizace - voda pitná a užitková. Po příchodu z pracovní vycházky jsme se rozdělili na dvě skupiny a vše pro nás důležité při projektování jsme zapracovali do plakátu. Do soutěže byl vybrán jeden. Rok ve třídě plynul a na vyhodnocení soutěže jsme si nevzpomněli. O to větší překvapení bylo pro nás pozvání na Magistrát hl.m.Prahy. Setkání se konalo 12.6., ve velkém sále bylo plno dětí a každý se chtěl nejlépe prezentovat. Naše třída šla celá - vybraná skupina prezentovala a druhá držela palce a fandila. I při velké trémě se naše vystoupení vydařilo. Za odměnu jsme si do školy nesli hezký zážitek, velkou hru a každý malou taštičku tzv. KPZ.

fotografie v galerii

 

Informace ke školním výletům

 

Celý článek...

 

Oslava MDD 1.6.2018 - Běh do školních schodů

Výsledky závodů:

Celý článek...

 

Pozvánka na třídní schůzky 13. 6. 2018

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již příští

středu 13. 6. 2018, ale až od 17:30 hodin.

Kromě posledních informací o prospěchu a chování svých dětí se dozvíte podrobné pokyny k ozdravným pobytům a akcím plánovaným na závěr školního roku. Upozorňujeme, že s ohledem na to, že se nejedná o konzultace, netřídní učitelé přítomni nebudou. Klasifikaci z jimi vyučovaných předmětů lze dohledat v žákovských knížkách.

Po celou dobu bude ve své pracovně přítomna školní psycholožka Mgr. Barbora Straková, se kterou si můžete domluvit individuální návštěvu nebo prodiskutovat krátce aktuální problém. V kanceláři Vás bude čekat hospodářka školy paní Vostřezová pro případ vyrovnání Vašich finančních pohledávek (záloha školného na nový školní rok, doplatek letního vodáckého tábora, platba za ozdravné pobyty).

Těšíme se na setkání s Vámi.

V 16:00 hodin se budou v učebně 9. třídy (II. patro) za účasti všech konzultantů slavnostně předávat Certifikáty žákům 9. třídy za obhájení jejich absolventských prací. Všichni rodiče deváťáků jsou srdečně zváni.

V 16:45 hodin se sejdou členové Rady rodičů v ředitelně školy.

V 18:30 hodin se ve školní jídelně koná informativní schůzka pro rodiče účastníků vodáckého putovního tábora.