• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Letní ozdravný pobyt 19.6. -21.6. 2019 pro žáky 1.,2.,4.,5., třídy

informace v článku

Celý článek...

 

Třídní výlet 3. třídy 18.6. - 21.6.2019

informace v článku

Celý článek...

 

SKVĚLÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

 IV. ETAPA - červen 2019


1. místo ................6. třída – celkem 1043 kg……….... průměr na žáka 69,53 kg
2. místo ................2. třída – celkem 209,5 kg.............. průměr na žáka 52,38 kg
3. místo ................7. třída – celkem 652,5 kg.............. průměr na žáka 43,5 kg
4. místo ................9. třída – celkem 247,5 kg……...... průměr na žáka 22,5 kg
5. místo ................5. třída – celkem 237,1 kg.....…......průměr na žáka 19,76 kg
6. místo ................4. třída – celkem 181,4 kg............. průměr na žáka 18,14 kg
7. místo ................1. třída – celkem 35,4 kg……….… průměr na žáka 11,8 kg
8. místo ................3. třída – celkem 90,5 kg…...…..... průměr na žáka 9,05 kg
9. místo ................8. třída – celkem 58 kg…….......… průměr na žáka 7,83 kg !!

 

Celý článek...

 

Třídní schůzky 12. 6. od 17:30

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již příští

středu 12. 6. 2019 od 17:30!!!! hodin.

Kromě jistě důležitých informací o chování svých dětí (jejich klasifikaci po posledních konzultacích lze dohledat v žákovských knížkách) se dozvíte podrobné pokyny k ozdravným pobytům a akcím plánovaným na závěr školního roku. S ohledem na to, že se nejedná o konzultace, netřídní učitelé přítomni nebudou.

Celý článek...

 

Co jsme zažili při exkurzním dnu?

Ve čtvrtek 16.5. se na Integrálu uskutečnil už poněkolikáté na exkurzni den.

Kde kdo byl a co zažil? Přečtěte si v článku

Celý článek...

 

Konzultace 15. 5. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají třetí květnovou

středu 15. 5. 2019, tradičně od 16 do 18 hodin.

Všichni vyučující budou připraveni poskytnout Vám podrobné informace o výkonech Vašich dětí po stránce výuky i chování, a to nejen za III. čtvrtletí. O tom, kde Vás očekávají, se dozvíte jako vždy v přízemí pod orientační tabulí. Pro Vaše případné dotazy a žádosti bude přítomna ve své pracovně i nová speciální pedagožka Mgr. Alena Michálková a školní psycholožka Mgr. Barbora Straková. V kanceláři Vám bude k dispozici hospodářka školy pí. Vostřezová, u níž můžete vyřídit své případné finanční pohledávky (platba 2. části školného na školní rok 2019/20, stravného na květen a červen 2019, ozdravného pobytu apod.).

Od 18 hodin se můžete zúčastnit Vámi poptávané přednášky na téma „Ne/bezpečí sociálních sítí“. Zájemci se sejdou na besedě s výkonným ředitelem Národního centra bezpečnějšího internetu Ing. Jiřím Palyzou v učebně 8. třídy ve II. patře. Počítejte prosím s délkou trvání cca 90 minut (60 minut prezentace, 30 minut dotazy). Těšíme se na Vaši hojnou účast.