• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

SKVĚLÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

 IV. ETAPA - červen 2019


1. místo ................6. třída – celkem 1043 kg……….... průměr na žáka 69,53 kg
2. místo ................2. třída – celkem 209,5 kg.............. průměr na žáka 52,38 kg
3. místo ................7. třída – celkem 652,5 kg.............. průměr na žáka 43,5 kg
4. místo ................9. třída – celkem 247,5 kg……...... průměr na žáka 22,5 kg
5. místo ................5. třída – celkem 237,1 kg.....…......průměr na žáka 19,76 kg
6. místo ................4. třída – celkem 181,4 kg............. průměr na žáka 18,14 kg
7. místo ................1. třída – celkem 35,4 kg……….… průměr na žáka 11,8 kg
8. místo ................3. třída – celkem 90,5 kg…...…..... průměr na žáka 9,05 kg
9. místo ................8. třída – celkem 58 kg…….......… průměr na žáka 7,83 kg !!

 

Celý článek...

 

Třídní schůzky 12. 6. od 17:30

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již příští

středu 12. 6. 2019 od 17:30!!!! hodin.

Kromě jistě důležitých informací o chování svých dětí (jejich klasifikaci po posledních konzultacích lze dohledat v žákovských knížkách) se dozvíte podrobné pokyny k ozdravným pobytům a akcím plánovaným na závěr školního roku. S ohledem na to, že se nejedná o konzultace, netřídní učitelé přítomni nebudou.

Celý článek...

 

Co jsme zažili při exkurzním dnu?

Ve čtvrtek 16.5. se na Integrálu uskutečnil už poněkolikáté na exkurzni den.

Kde kdo byl a co zažil? Přečtěte si v článku

Celý článek...

 

Konzultace 15. 5. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají třetí květnovou

středu 15. 5. 2019, tradičně od 16 do 18 hodin.

Všichni vyučující budou připraveni poskytnout Vám podrobné informace o výkonech Vašich dětí po stránce výuky i chování, a to nejen za III. čtvrtletí. O tom, kde Vás očekávají, se dozvíte jako vždy v přízemí pod orientační tabulí. Pro Vaše případné dotazy a žádosti bude přítomna ve své pracovně i nová speciální pedagožka Mgr. Alena Michálková a školní psycholožka Mgr. Barbora Straková. V kanceláři Vám bude k dispozici hospodářka školy pí. Vostřezová, u níž můžete vyřídit své případné finanční pohledávky (platba 2. části školného na školní rok 2019/20, stravného na květen a červen 2019, ozdravného pobytu apod.).

Od 18 hodin se můžete zúčastnit Vámi poptávané přednášky na téma „Ne/bezpečí sociálních sítí“. Zájemci se sejdou na besedě s výkonným ředitelem Národního centra bezpečnějšího internetu Ing. Jiřím Palyzou v učebně 8. třídy ve II. patře. Počítejte prosím s délkou trvání cca 90 minut (60 minut prezentace, 30 minut dotazy). Těšíme se na Vaši hojnou účast.

 

Exkurzní den 16. 5. 2019

Ve čtvrtek 16.5. se uskuteční už poněkolikáté na naší škole exkurzni den.

Jednotlivé třídy navštíví následující místa:

1.a 2. třída: Botanická zahrada v Troji

3. třída: Muzeum Karla Zemana

4. třída: Tramvajový dispečink Na Bojišti

5. třída: Hasičská stanice v Jinonické ulici

6.třída: Rádio Impuls

7. třída: Vyšehrad

8.a 9. třída: Národní památník Terezín

Odpolední vyučování kromě kroužků a terapií odpadá.

 

Nahlédnutí do canisterapie na Integrálu

Celý článek...