• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Nabídka témat absolventských prací 2018 - 2019

 

Celý článek...

 

Třídní schůzky 16. 1. 2019 od 17:00

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na novoroční třídní schůzky, které se konají ve středu 16. 1. 2019 od 17:00 hodin.

 

Celý článek...

 

Ředitelské volno 3. a 4. ledna

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám připomenout, že škola začíná v novém kalendářním roce až v PONDĚLÍ 7. 1. 2019. Na čtvrtek 3. 1. a pátek 4. 1. 2019 je vyhlášeno Vámi již v září schválené ředitelské volno.

Těšíme se na Vás a Vaše děti tedy po 14 dnech vánočního volna a věříme, že během něho naberou dostatek sil do finiše hodnocení za I. pololetí.

Alice Běhounková, ředitelka školy

 

Vánoční koncert

Poslední den před vytouženými vánočními prázdninami navštívili naši školu opět muzikanti, aby svým koncertem zahájili tradičně Integrální vánoce. Milan Bělanský přivedl tentokrát své kolegy spolustudenty z Pedagogické fakulty - Kateřinu Dvorskou a Václava Peloucha. Všichni přítomní si mohli vyslechnout nejdříve skladbu Georga Friedricha Händela Passacaglia pro cello a housle a poté dílko Charlese Camilla Saint-Saense Labuť v podání cella a klavíru. V druhé polovině programu již přišli ke slovu i hlasy posluchačů. Zazpívali jsme si opět několik známých koled, abychom pak pokračovali vánočními besídkami jednotlivých tříd.

Děkujeme účinkujícím a těšíme se na setkání příští rok ve stejném čase.

fotografie si prohlédnětev galerii

 

CHABÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

II. ETAPA - prosinec 2018

1. místo ................2. třída – celkem 253 kg………... průměr na žáka 63,3 kg

2. místo ................6. třída – celkem 577,3 kg................. průměr na žáka 41,2 kg

3. místo ................7. třída – celkem 530,6 kg................. průměr na žáka 40,8 kg

Celý článek...

 

Pozvánka na konzultace 12. 12. 2018

Vážení rodiče,

zveme Vás na předvánoční konzultace všech vyučujících, které se konají ve středu se zajímavým datem

12. 12. 2018 tradičně od 16:00 do 18:00 hodin.

Doufáme, že příznivé informace o prospěchu a chování Vašich dětí přispějí k dokonalé adventní pohodě. Při podezření na opačný výsledek si Vám dovolujeme doporučit vzít své ratolesti opět s sebou. Upozorňujeme, že je to poslední možnost, jak mluvit s jednotlivými vyučujícími před koncem pololetí. V lednu se sejdeme už jen na třídních schůzkách, kde jsou přítomni pouze třídní učitelé.

Kromě pedagogů, školní psycholožky a hospodářky školy na Vás čeká i stánek v přízemí, kde si můžete od žáků 8. třídy koupit školní kalendář, který bude zdobit Váš byt po celý příští rok. Pak už bude k dispozici jen v kanceláři školy.

Od 17:30 zveme všechny rodiče žáků 6. třídy na promítání momentek ze seznamovacího výletu. Zároveň budete mít možnost seznámit se s novou třídní učitelkou Mgr. Pavlínou Havlovou. Spolu se školní psycholožkou a speciální pedagožkou se na setkání těší v učebně šesťáků ve II. patře.

Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme Vám do nového roku hodně radosti, zdraví a pohody.