• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

PŘIJĎTE K ZÁPISU 3.4. NEBO 11.4. 2019

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

PROJEKTOVÝ DEN MŇAM – STŘEDA 7. 11. 2012

Tak to už zase propuklo!

Co?

Kde?

Projektový den, tentokrát na téma, které máme všichni rádi, a to je jídlo.

Celý článek...

 

Pozvánka na konzultace

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na první konzultace v letošním školním roce, které se konají

ve středu 7. listopadu 2012 od 16 do 18 hodin.

Se všemi vyučujícími, včetně speciální pedagožky, školní psycholožky i externích pedagogů můžete probrat úspěchy i neúspěchy svého dítěte v prospěchu i chování za uplynulé dva měsíce a domluvit se s nimi na případných opatřeních, která mohou vést k žádoucím výsledkům za blížící se I. čtvrtletí (pedagogická rada je již 13. 11. 2012). U žáků II. stupně doporučujeme jejich spoluúčast.

Rodiče žáků 6. třídy zároveň zveme od 18:00 do jejich učebny na společné setkání s třídním učitelem a školní psycholožkou, kteří je seznámí s průběhem a výsledky seznamovací zátěžového výjezdu jejich dětí v říjnu t.r., a to včetně promítání autentických záběrů.

Těšíme se na Vás a doufáme, že Vás zaujmou i čerstvě vystavené postery a plakáty z celoškolního projektového dne „Mňam?“ věnovaného zdravému způsobu stravování, který proběhne tento den dopoledne.

 

 

 

Školní družina - Výtvarné dílny

Milí rodiče,

letošní rok nás čeká ve Školní družině ještě několik výtvarných dílen:

 • 9.11. Netradiční skládání papíru s Míšou
 • 7.12. Adventní  dílna pro děti a rodiče
 • 18.1. Hedvábí
 • 22.3. Velikonoční  dílna
 • 10.5. Dárky na Svátek matek

Rádi bychom Vás upozornili, že do výtvarných dílen je nutné se předem přihlásit.

Více informací najdete na stránce ŠKOLNÍ DRUŽINA, kde naleznete i aktualizovaný roční plán školní družiny.

 

Informace k říjnovému výjezdu 1. třídy

 

NEČEKANÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD - říjen 2012

 

                   1. místo ................9. třída – celkem 897 kg................průměr na žáka 69 kg

                   2. místo ................5. třída – celkem 768 kg..................            průměr na žáka 59 kg

                   3. místo ................4. třída – celkem 633 kg..............…            průměr na žáka 52,8 kg

                   4. místo ................1. třída – celkem 346,5 kg…….......            průměr na žáka 49,5 kg

                   5. místo ................6. třída – celkem 483 kg.......……...            průměr na žáka 34,5 kg

                   6. místo ................3. třída – celkem 257,5 kg...............            průměr na žáka 21,5 kg

                   7. místo ................2. třída – celkem 60 kg....................            průměr na žáka 12 kg

                   8. místo ................8. třída – celkem 140 kg..................            průměr na žáka 10 kg

                   9. místo ................7. třída – celkem 82 kg...............….            průměr na žáka 8,2kg

 

                14 NEJLEPŠÍCH  SBĚRAČŮ:

                             Zíka Honza (6.tř.)....................................................................256 kg

                             Černíková Anička (1.tř.)..................................................…….207 kg

                             Černík Jára (5.tř.) …………………………………………….…207 kg

                             Císařovská Gábina (4.tř.)………………………………..……..190 kg

                             Imramovská Mája (5.tř.)…………………………………..….....190 kg

                            Pokorný Matěj (9.tř.) …………………………………………….190 kg

                             Pípla Honza (4.tř.).................................................................  174 kg

                             Mandík Tadeáš (9.tř.).............................................................. 97 kg

                             Pojar Honza (5.tř.)................................................................... 95 kg

                             Wolf Vojtěch (5.tř.).................................................................. 80 kg

                             Riljak Jakub (4.tř.)…………………………………………........  75 kg

                             Kasková Tonička (4.tř.)…………………………….………....    71 kg

                             Kratochvíl František (3.tř.)……………………………………    68 kg

                             Žižka Patrik (4.tř.)………………………….............................   63 kg

                            

CELKOVĚ NASHROMÁŽDĚNO A PODLE VÁŽENÍ DEVÁŤÁKŮ ODEVZDÁNO SKORO 3700 KG. VÝSLEDNÉ MNOŽSTVÍ, KTERÉ VŠAK NAVÁŽILA SPOLEČNOST LeoCzech, KTERÁ PAPÍR ODVEZLA, JE 3990 KG. PŘI CENĚ 1,80 ZA KG SI TAK VYDĚLÁME VÍCE NEŽ 7000,-KČ J. TYTO PENÍZE JSOU URČENY TRADIČNĚ PRO ADOPCI ZVÍŘAT V PRAŽSKÉ ZOO.

STARÝ PAPÍR ODEVZDALO (ČASTO ZA VYDATNÉ POMOCI SVÝCH RODIČŮ) 66 ŽÁKŮ. MNOHOKRÁT DĚKUJEME I VŠEM UČITELŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY, KTEŘÍ PŘISPÍVAJÍ BUĎ KONKRÉTNÍ TŘÍDĚ, NEBO JEN NA VELKOU HROMADU V URČENÉM TÝDNU. DALŠÍ SBĚR JE V PROSINCI – JEHO VÝTĚŽEK SE BUDE JIŽ ROZDĚLOVAT PODLE PRAVIDEL ZNÁMÝCH Z MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU. A TO SE VYPLATÍ JJJ  

Alice Běhounková 

 

Výsledky turnajů

15. září se na našem školním hřišti uskutečnily turnaje pod vedením paní učitelky Mertlové.

Vybíjená:

1. místo - 6. třída

2. místo - 4. třída

3. místo - 5. třída

Přehazovaná:

1. místo - 8. třída

2. místo - 7. třída

3. místo - 9. třída