• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

PŘIJĎTE K ZÁPISU 3.4. NEBO 11.4. 2019

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Vánoční koncert

Poslední den před vytouženými vánočními prázdninami navštívili naši školu opět muzikanti, aby svým koncertem zahájili tradičně Integrální vánoce. Milan Bělanský přivedl tentokrát své kolegy spolustudenty z Pedagogické fakulty - Kateřinu Dvorskou a Václava Peloucha. Všichni přítomní si mohli vyslechnout nejdříve skladbu Georga Friedricha Händela Passacaglia pro cello a housle a poté dílko Charlese Camilla Saint-Saense Labuť v podání cella a klavíru. V druhé polovině programu již přišli ke slovu i hlasy posluchačů. Zazpívali jsme si opět několik známých koled, abychom pak pokračovali vánočními besídkami jednotlivých tříd.

Děkujeme účinkujícím a těšíme se na setkání příští rok ve stejném čase.

fotografie si prohlédnětev galerii

 

CHABÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

II. ETAPA - prosinec 2018

1. místo ................2. třída – celkem 253 kg………... průměr na žáka 63,3 kg

2. místo ................6. třída – celkem 577,3 kg................. průměr na žáka 41,2 kg

3. místo ................7. třída – celkem 530,6 kg................. průměr na žáka 40,8 kg

Celý článek...

 

Pozvánka na konzultace 12. 12. 2018

Vážení rodiče,

zveme Vás na předvánoční konzultace všech vyučujících, které se konají ve středu se zajímavým datem

12. 12. 2018 tradičně od 16:00 do 18:00 hodin.

Doufáme, že příznivé informace o prospěchu a chování Vašich dětí přispějí k dokonalé adventní pohodě. Při podezření na opačný výsledek si Vám dovolujeme doporučit vzít své ratolesti opět s sebou. Upozorňujeme, že je to poslední možnost, jak mluvit s jednotlivými vyučujícími před koncem pololetí. V lednu se sejdeme už jen na třídních schůzkách, kde jsou přítomni pouze třídní učitelé.

Kromě pedagogů, školní psycholožky a hospodářky školy na Vás čeká i stánek v přízemí, kde si můžete od žáků 8. třídy koupit školní kalendář, který bude zdobit Váš byt po celý příští rok. Pak už bude k dispozici jen v kanceláři školy.

Od 17:30 zveme všechny rodiče žáků 6. třídy na promítání momentek ze seznamovacího výletu. Zároveň budete mít možnost seznámit se s novou třídní učitelkou Mgr. Pavlínou Havlovou. Spolu se školní psycholožkou a speciální pedagožkou se na setkání těší v učebně šesťáků ve II. patře.

Těšíme se na Vaši hojnou účast a přejeme Vám do nového roku hodně radosti, zdraví a pohody.

 

Fotografie z akcí školní družiny

V posledních týdnech se toho ve školní družině událo víc než dost :) Exkurze v muzeu policie, lekce jógy nebo třeba návštěva výstavy Archa Noemova.

více ve fotogalerii školní družiny

 

Seznamovák 6. třídy

Ve středu 21. 11. 2018 se 6. třída vydala na výlet plný zážitků do Ďáblického háje. Jednalo se o pokračování intenzivního stmelovacího programu, který spolu s několika třídnickými hodinami v předešlých týdnech nahradil tradiční výjezd šesťáků...

Celý článek...

 

Už jste si pořídili NOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2019?

Kdo si nestihl pořídit náš originální kalendář pro nový rok 2019 při říjnových konzultacích, může tak učinit kdykoli u paní hospodářky nebo při konzultacích v prosinci ;)