• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

DĚTSKÝ KLUB SoZŠ INTEGRÁL

DĚTSKÝ KLUB SoZŠ INTEGRÁL

Dětský klub složí k trávení volného času našich žáků v ranních i odpoledních hodinách.

Nabídka dětského klubu má dvě podoby:

Ranní útočiště: je pro děti z prvního stupně, najdete ho v prvním patře v učebně 3. třídy s paní učitelkou Petrou Bočkovou.

Odpolední klub: je pro děti z 5. třídy, najdete ho v prvním patře v učebně 3. třídy s paní učitelkou Petrou Bočkovou.

 

Dětský klub je zřízen za pomoci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu. Tento program podporuje péči o děti na prvním stupni základních škol v době mimo vyučování v hlavním městě Praze. Díky tomuto programu je ho tedy v obou případech (ranní útočiště, odpolední klub) umožněno žákům navštěvovat ZDARMA.

 

Ranní útočiště funguje vždy od 7:30 do 8:10 hod. Hrajeme zde hry, vyrábíme, hýbeme se a čekáme na začátek vyučování.

Odpolední klub funguje vždy po skončení vyučování 5. třídy do 16:00 hod. Po dobu celého školního roku děti pracují podle celoročního tematického plánu. Program na dané dny v týdnu najdete na nástěnce klubu v prvním patře v učebně 3. třídy. Program je rozdělen na relaxační, odpočinkovou i zájmovou činnost. Zahrnuje tedy, vyrábění, sportovní aktivity, hraní venkovních i společenských her, chvíle volna i tzv. tabletové a mobilní odpoledne jednou týdně. Během školního roku zažijeme několik akcí i mimo budovu školy.

 

Roční plán Dětského klubu 2019/2020

Letošní celoroční téma dětského klubu je „Putování za vůní. Děti budou poznávat příběhy různých druhů květin, které děti učí, aby chodily přírodou s očima otevřenýma. V průběhu celého školního roku bude probíhat čtení, kreslení, vyrábění, dramatizace i psaní vlastních příběhů k danému tématu.

Fotogalerie Dětského klubu

-> Fotografie z DK najdete ve fotogalerii školy ZDE <-

 

Dokumenty:

Přihláška do ranního útočiště

Přihláška do odpoledního klubu

Zápisní lístek

Monitorovací list podpořené osoby

 

Nejčastější otázky (FAQ)

Jak dětský klub funguje?

Má dvě podoby ranní útočiště (pro první stupeň) a odpolední klub (pro 5. třídu). Ranní útočiště je otevřené od 7:30 do 8:10 hod. Odpolední klub funguje po skončení výuky 5. třídy do 16:00 hod.

Dětský klub navštěvují v obou případech pouze děti, které jsou přihlášené.

 

Kolik za dětský klub zaplatím?

Nic, je zdarma díky Operačnímu programu Zaměstnanost.

 

Co se stane, když si dítě do 16:00 hod. nevyzvednu?

S dítětem počkáme do Vašeho příchodu. Poplatek za tuto dobu činí 200 Kč za každých 30 min.

 

Kdo může dítě z odpoledního klubu vyzvednout?

Kromě rodičů mohou dítě vyzvednout pouze osoby zapsané v zápisním lístku. Jiné osobě není možné dítě vydat.

 

Kdy může dítě odcházet samo?

Pokud má dítě v zápisním lístku vyplněno, že odchází samo, může odejít pouze v čase, který je zapsán v zápisním lístku. Druhou variantou je přinést "lísteček" o uvolnění na daný den, který děti mohou kdykoliv do zásoby získat u vychovatelky klubu.

 

Co je zápisní lístek?

Každé dítě, zapsané v odpoledním klubu, musí mít řádně vyplněný zápisní lístek, podepsaný zákonným zástupcem dítěte.

Ke stažení ho najdete na webových stránkách školy ve složce dětský klub nebo si ho můžete vyzvednout přímo v odpoledním klubu.

Pro každý školní rok se vyplňuje nový zápisní lístek, který by měl být odevzdán v prvním týdnu zahájení docházky.

 

Jaká je organizace v klubu?

Během týdne děti navštěvují mnoho kroužků a terapií. Proto program přizpůsobujeme těmto aktivitám. Zbytek času je určen pro plnění celoročního plánu, tvořivou činnost, sportovní aktivity i volnou hru.

 

Využívá klub hřiště?

Školní hřiště využíváme s ohledem na počasí, časový plán klubu i ostatních tříd a momentální situaci ve skupině.