• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Návštěvy výstavy Rembrandt van Rijn

V rámci předmětu výtvarné techniky chodíme s žáky na výstavy výtvarného umění, které jsou následně inspirací pro vlastní tvorbu dětí. Tentokrát se nám podařilo, těsně před zavřením galerií, navštívit výstavu "Rembrandt: Portrét člověka" v paláci Kinských NG. Každý žák si vybral jeden obraz, který ho něčím zaujal a následně se stal inspirací pro vlastní malbu. Součástí výstavy byla i interaktivní dílna-ateliér malíře, kde si žáci mohli vyzkoušet dobové kostými, sestavit zátiší nebo osvětlit tvář a nakreslit portrét v duchu barokního cítění. Děti se tak vžily do dobové hry, že se jim ani nechtělo odejít.

Fotografie z akce