• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Začátek nového školního roku 2020/2021

Už potřicáté zahájíme školní rok v Integrálu v úterý 1. září 2020 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Zváni jsou i rodiče nových žáků. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.

Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 2. 9. 2020. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.

Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od středy 2. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.

 

Rozvrh výuky v dalších dnech

středa 2. 9. 2020 – 1. ročník – 2 vyučovací hodiny – do 10:00 – oběd v 11:20

                               2. ročník - 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:20

                               3.-5. roč. – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:35

                               6.-7.roč. - 4 vyučovací hodiny – oběd v 11:50

                               8.-9. roč. – 4 vyučovací hodiny – oběd ve 12:10

 

čtvrtek 3. 9. – jen dopolední výuka podle stálého rozvrhu

                        1. ročník – 3 vyučovací hodiny – oběd v 11:50

                        2. ročník - 4 vyučovací hodiny – oběd v 11:50

                        3.-5. roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd ve 13:00

                        6.-7.roč. - 5 vyučovacích hodin – oběd ve 12:30

                        8.-9. roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd ve 12:45

 

pátek 4. 9. 2020 – jen dopolední výuka podle stálého rozvrhu.

                   1. roč. – 4 vyučovací hodiny – oběd 12:25

                   2. roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd 12:25

                   3.-5. roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd ve 13:10

                   6.-7. roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd ve 12:40

                   8.-9. roč. – 5 vyučovacích hodin – oběd ve 12:55        

 

od pondělí 7. 9. 2020 vyučování podle stálého rozvrhu v plném rozsahu pro všechny ročníky (tj. včetně odpoledního vyučování!)

 

v týdnu od pondělí 7. 9. 2020 zahájí svou činnost asistentky pedagoga

v týdnu od pondělí 14. 9. 2020 bude zahájena speciální náprava, grafomotorika, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, logopedie, příp. zájmové kroužky

v týdnu od úterý 5. 10. 2020 bude zahájeno doučování z matematiky a českého jazyka ve třídách II. stupně a všechny druhy terapií (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie)

 

Informace o rozložení odpolední výuky jednotlivých ročníků:

1.-3. tř – bez odpolední výuky

4. tř – ve čtvrtek 12:10 - 13:30

5. tř. – v pondělí 12:10 - 13:30, v pátek informatika 13:00 - 14:20 (jedenkrát za 14 dní)

6. tř. - v pondělí jen dívky Tv do 14:20, ve středu celá třída do 15:20 (Vv)

7. tř. – v pondělí dívky Tv a volitelná informatika do 14:20 ,  v úterý volitelná domácnost do 15:20, se středu volitelná přírodopisná praktika do 15:20, ve čtvrtek pracovní činnosti do 14:20  (jedenkrát za 14 dní), v pátek většina chlapců Tv do 14:40

8. tř. – v pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý (KoA, Vt, Inf) do 15:20, ve středu (Přp) do 15:20, v pátek jen chlapci Tv do 14:40

9. tř. - v pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý (KoA, Dom) do 15:20, ve středu Seminář z českého jazyka do 15:20 (jedenkrát za 14 dní), ve čtvrtek povinně volitelný předmět Inf do 15:20, v pátek jen chlapci Tv do 14:40