• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Den otevřených dveří na Integrálu 11. 3. 2020

Milí rodiče a děti,

navštivte nás při Dni otevřených dveří, který jsme pro Vás připravili na středu 11. 3. 2020 od 9 do 17 hodin.

Máte možnost se podívat a zapojit do výuky. Pokud chcete zažít konkrétní předmět, podívejte se na rozvrh dané třídy a naplánujte si návštěvu v tu správnou dobu. Nebo si užijte odpoledne příjemné chvilky s ostatními dětmi v družince či ve školním klubu.

Každou hodinu se můžete setkat na informativní schůzce s paní zástupkyní nebo paní ředitelkou.

Školou Vás v každou celou hodinu provede paní ředitelka nebo její zástupkyně.

Kromě prohlídky prostor naší školy Vám členky vedení školy odpoví na Vaše dotazy. Školní psycholožka a speciální pedagogové jsou pak připraveni k individuálním konzultacím.

Pro čekající bude připraveno drobné pohoštění. Tak neváhejte☺

Těší se na Vás všichni v Integrálu.