• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Závěrečné třídní schůzky

 

Vážení rodiče,
zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již příští

středu 2. 6. 2010 od 17:00 hodin.

Kromě posledních informací o prospěchu a chování svých dětí se dozvíte podrobné pokyny k ozdravným pobytům a akcím plánovaným na závěr školního roku. Zároveň budete moci shlédnout záběry z posledních deseti měsíců ze života školy.

Po celou dobu bude přítomna školní psycholožka PaedDr. Žáčková, se kterou si můžete domluvit individuální návštěvu nebo prodiskutovat aktuální problém a hospodářka školy paní Vostřezová pro případ vyrovnání Vašich finančních pohledávek (záloha školného, doplatek letního tábora, platba za školu v přírodě a třídní výlety II. stupně).

Těšíme se na setkání s Vámi.

 • V 16:00 hodin se v učebně 9. třídy koná Slavnostní předávání Certifikátů za obhájení absolventských prací žáky 9. ročníku.
 • V 16:30 hodin se sejdou členové Rady rodičů v ředitelně školy.
 • V 18:00 hodin se koná ve školní jídelně informativní schůzka pro rodiče účastníků letního pobytového tábora.
 • V 19:00 hodin se koná ve školní jídelně informativní schůzka pro rodiče účastníků vodáckého putovního tábora.