• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Třídní schůzky 15. 1. od 17:00

Vážení rodiče,

zveme Vás na téměř novoroční třídní schůzky, které se konají

ve středu 15. 1. 2020 od 17:00 hodin.

Kromě obecného stavu prospěchu a chování Vašich dětí v souvislosti s blížícím se pololetním vysvědčením (uzávěrka klasifikace je v úterý 21. 1.) budete seznámeni s plánem akcí školy do konce května 2020. Zajímat nás bude tentokrát Váš názor na používání mobilních telefonů o přestávkách. Pozornost bude věnována tradičně i podobě ozdravných pobytů jednotlivých tříd v závěru školního roku.

Po celou dobu bude přítomna hospodářka školy pro případné vyrovnání Vašich finančních pohledávek a školní psycholožka pro krátkou konzultaci nebo domluvu případného delšího setkání.

Časový harmonogram:

16:00 – schůzka Rady rodičů v ředitelně školy

18:00 – informační schůzka Mgr. Mertlové s rodiči žáků účastnících se Lyžařského výcvikového kurzu, učebna 6. třídy (II. patro vlevo)

18:15 – Literární kavárna připravená dobrovolníky ze 6. a 7. třídy pod vedením Mgr. Sovové - školní jídelna

Těšíme se na Vaši hojnou účast.