• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

KLESAJÍCÍ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

II. ETAPA - prosinec 2019

1. místo ................1. třída – celkem 333 kg………….. průměr na žáka 56,77 kg

2. místo ................7. třída – celkem 590 kg.................... průměr na žáka 45,39 kg

3. místo ................8. třída – celkem 546,95 kg............... průměr na žáka 42,07 kg

4. místo ................3. třída – celkem 254,7 kg………..... průměr na žáka 31,84 kg

5. místo ................4. třída – celkem 252 kg.....……....... průměr na žáka 22,91 kg

6. místo ................5. třída – celkem 217,3 kg................ průměr na žáka 21,73 kg

7. místo ................2. třída – celkem 59 kg…………..… průměr na žáka 14,25 kg

8. místo ................6. třída – celkem 162,4 kg…...…….. průměr na žáka 11,6 kg

9. místo ................9. třída – celkem 137,5 kg……….….průměr na žáka 11,46 kg

 

PODLE VÁŽENÍ PRAŽSKÝCH SLUŽEB JSME ODEVZDALI 2,4 TUNY SBĚRU, COŽ JE BOHUŽEL O 400 KG MÉNĚ NEŽ V MINULÉ ETAPĚ. K TOMU JE ALE NUTNO PŘIČÍST JEŠTĚ 80 KG, KTERÉ DOVEZLI RODIČE JEDNÉ ŽÁKYNĚ ROVNOU DO PRAŽSKÝCH SLUŽEB. POČET ZAPOJENÝCH ŽÁKŮ ZŮSTAL TÉMĚŘ STEJNÝ - 58. ŠKODA, ŽE SE K NIM NEPŘIDAL NĚKDO ZE ZBYLÝCH 33L

VE DRUHÉ TŘÍDĚ PŘINESLO TROCHU SBĚRU KAŽDÉ DÍTĚ A SKORO SE TO PODAŘILO I PÁŤÁKŮM, ŠESŤÁKŮM, SEDMÁKŮM A OSMÁKŮM. ZÍSKANÉ PENÍZE (BUDE TO ASI 4320,-Kč) JSOU URČENY ZČÁSTI JEŠTĚ NA ADOPCI ZVÍŘAT V PRAŽSKÉ ZOO, ZČÁSTI NA ODMĚNY NEJLEPŠÍM PĚTI TŘÍDÁM. ZBYTEK SE JIŽ ROZEPISUJE NA TŘÍDNÍ KONTA. TO VŠAK PLATÍ POUZE PRO TŘÍDY, KDE SE AKTIVNĚ ZÚČASTNILA ALESPOŇ POLOVINA ŽÁKŮ. S NULOU TAK ODEJDOU Z TÉTO ETAPY DEVÁŤÁCI, I KDYŽ ODVEDLI NÁROČNOU PRÁCI PŘI VÁŽENÍ A NAKLÁDÁNÍ SBĚRU. DÍKY. V SOUTĚŽI PRAŽSKÝCH SLUŽEB JSME NYNÍ NA 1. MÍSTĚ (SLEDUJTE www.psas.cz/soutez-skoly). NENÍ ALE SNADNÉ SE NA ŠPICI UDRŽET. JE PŘED NÁMI JEŠTĚ HODNĚ MĚSÍCŮ, KDY SE NÁS BUDOU SNAŽIT OSTATNÍ ZAPOJENÉ ŠKOLY PŘEDHONIT. ABY SE JIM TO NEPODAŘILO, ZÁVISÍ JEN NA NÁS. TĚŠÍM SE, ŽE MĚ O SVÉ BOJOVNOSTI PŘESVĚDČÍTE KRÁTCE PO JARNÍCH PRÁZDNINÁCH PŘI DALŠÍ ETAPĚ BLESKOVÉHO SBĚRUJ MŮŽETE SE SHROMAŽOVÁNÍM STARÉHO PAPÍRU ZAČÍT HNED O VÁNOCÍCH - BALICÍ PAPÍRY OD VÁNOČNÍCH DÁRKŮ VYTVOŘÍ URČITĚ DOBRÝ ZÁKLAD.

Alice Běhounková