• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

5. ročník biologické olympiády

V dubnu t.r. pořádala vyučující přírodopisu Mgr. Vlasta Blechová již 5. ročník biologické olympiády. Školního kola se zúčastnilo 15 žáků ze 6. - 7. třídy a 8 žáků z 8. - 9. třídy.

 

Výsledky kategorie D (6. - 7. třída) z 13. 4. 2010:
1. – Václav Smolík (6. tř.)
2. – Karolína Nováčková (6. tř.)
3. – Pavlína Hlaváčová (6. tř.)

Výsledky kategorie C (8. - 9. třída) z 20. 4. 2010:
1. – Matěj Vostřák (9. tř.)
2. – David Ploček (8. tř.)
3. – Adam Kulhavý (9. tř.)

Gratulujeme a děkujeme i organizátorce za pečlivou přípravu!
Alice Běhounková