• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

CHVÁLYHODNÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

 I. ETAPA - září 2019

                   1. místo ................1. třída – celkem 727 kg………….. průměr na žáka 90,88 kg
                   2. místo ................8. třída – celkem 632,6 kg.................průměr na žáka 48,66 kg
                   3. místo ................7. třída – celkem 473,4 kg................. průměr na žáka 31,56 kg
                   4. místo ................2. třída – celkem 108,3 kg………..... průměr na žáka 27,08 kg
                   5. místo ................5. třída – celkem 234 kg.....……....... průměr na žáka 26 kg
                   6. místo ................3. třída – celkem 143 kg................... průměr na žáka 20,43 kg
                   7. místo ................9. třída – celkem 172,3 kg……….… průměr na žáka 15,66 kg
                   8. místo ................6. třída – celkem 184,3 kg…...…….. průměr na žáka 14,18 kg
                   9. místo ................4. třída – celkem 121,2 kg……….….průměr na žáka 11,02 kg


PODLE VÁŽENÍ PRAŽSKÝCH SLUŽEB JSME ODEVZDALI 2,8 TUNY SBĚRU, COŽ JE PRO ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU VELMI DOBRÝ VÝSLEDEK. TEĎ UŽ JEN SHROMÁŽDIT ALESPOŇ PODOBNĚ VELKÉ MNOŽSTVÍ STARÉHO PAPÍRU I V DALŠÍCH TŘECH ETAPÁCH V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE A MÁME VELKOU NADĚJI UDRŽET SI SOUČASNÉ 1. MÍSTO V 9. ROČNÍKU SBĚROVÉ SOUTĚŽE :)

VĚŘÍM, ŽE I PŘED VÁNOCI SE ZAPOJÍ SOUČASNÝCH 57 SBĚRAČŮ A POSÍLÍ JE I MNOZÍ DALŠÍ ZE ZBÝVAJÍCÍCH 43. VŠECHNY DĚTI PŘINESLY TENTOKRÁT SBĚR VE DRUHÉ A TŘETÍ TŘÍDĚ, A TAK JE NEMINULA SLADKÁ ODMĚNA NAVÍC. NAOPAK CHCI UPOZORNIT HLAVNĚ ŠESŤÁKY A DEVÁŤÁKY, ŽE PRO TO, ABY BYLA PŘÍŠTĚ NA JEJICH TŘÍDNÍ KONTA PŘIPSÁNA ČÁSTKA ZA PŘINESENÝ SBĚR, MUSÍ BÝT SBÍRAJÍCÍCH ALESPOŇ POLOVINA VŠECH ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ!!!!!!

TRADIČNĚ BUDE PRVNÍ LETOŠNÍ FINANČNÍ ČÁSTKA VYUŽITA PRO NAŠE ADOPTOVANÁ A PODPOROVANÁ ZVÍŘÁTKA Z PRAŽSKÉ ZOO. TĚM PŘISPÍVÁME KAŽDOROČNĚ ČÁSTKOU 7000,-Kč NA ZPŘÍJEMNĚNÍ ŽIVOTA V ZAJETÍ. JEJICH NOVÉ PODOBENKY JSOU UMÍSTĚNY VEDLE ŘEDITELNY.
DĚKUJI VŠEM SBĚRAČŮM – DĚTEM I DOSPĚLÝM ZA ZÁŘIJOVOU NÁMAHU A TĚŠÍM SE NA PROSINCOVÉ VÝSLEDKY.

Alice Běhounková