• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

ANOTACE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

ANOTACE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

HRA NA KYTARU (ved. Michaela Mertlová)
Kroužek „Hra na kytaru“ působí na naší škole již třetím rokem a je dosti oblíben. Mohou ho navštěvovat žáci od 5. do 9. ročníku, a to jak začátečníci tak i pokročilí, děti více či méně hudebně nadané. Výuka je individuální a je zaměřena především na zvládnutí doprovodu písní pomocí akordových kytarových značek. Písně si žáci vybírají sami dle svého hudebního vkusu. Kdo má hlubší zájem o hru na tento zájem, může se naučit základům klasické hry na kytaru, tj. hraní podle not, vybrnkávání stupnic apod.

LOGIKA - ŠACHY (ved. Václav Vojta)
Šachy jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Důležitou složkou šachu je také šachová teorie, která má dnes charakter vědy. Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt šachů. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní, sportovní podobě. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. Budeš i ty schopný porážet ostatní v unikátních bitvách? Přihlaš se na šachový kroužek a uvidíme, co v tobě je!

KROUŽEK INFORMATIKY PRO 1. stupeň (ved. Václav Vojta)
je určen dětem, které rády objevují tajuplný svět informačních technologií a baví je počítač i při "neherních" aktivitách. Záleží na konkrétní skupině, na znalostech dětí a jejich šikovnosti. Obvykle se ale zabýváme v průběhu roku těmito tématy:
• Základní informace o počítači – počítač zvenku i zevnitř
• Ovládání prostředí OS Windows
• Základy práce v textovém editoru
• Základy práce v tabulkovém editoru
• Základy práce v grafickém editoru – úprava obrázků, animace, koláže
• Základy tvorby prezentací
• Základy práce s internetem – rozcestníky, vyhledávání zajímavostí
• Obsluha nejrůznějších výukových programů
• Tvorba vlastního blogu na internetu

WEDO - PRVNÍ ROBOT (ved. vyškolený instruktor LEGO Education ze vzděl. centra Kiddům)
LEGO Education program WeDo - first robot je první generací robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie. Je tak ideálním kurzem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole - matematika, vědy, technologie, informatika apod. Děti si postaví model z lega, který propojí pomocí USB kabelu s počítačem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a následně rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO Education.

MINDSTORMS ROBOTIKA (ved. vyškolený instruktor LEGO Education ze vzděl. centra Kiddům)
Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3. LEGO Education MINDSTORMS je svět vzdělávacích robotů. Žáci budou rozvíjet dovednosti v oblasti vědy, techniky, matematiky a fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům, které mají například gyroskopové, ultrazvukové, dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. VHODNÉ I PRO ŽÁKY II. STUPNĚ!!! Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.

FILMOVÉ A GRAFICKÉ UMĚNÍ V ANGLIČTINĚ (ved. Chris Egner)
Filmový kroužek se konečně vrací ale ve trochu jiném formátu, jako kombinace - filmový klub a výtvarný kurz v angličtině s rodilým mluvčím. Jedinečný kurz, kde se děti učí vyjádřit výtvarně i anglicky zároveň. Jako filmový kroužek, budeme sledovat ty nejzajímavější filmy v angličtině a diskutovat o nich. Letos ale přidáme i hodně projektů, kde budeme pracovat s anglickými texty a slovy. Budeme kreslit, malovat a dokonce sprejovat plakáty, modely, oblečení a ještě něco víc! Děti se můžou těšit na přípravu Halloweenu - strašidelné akce u nás ve škole, komiksový festival a další unikátní akce!
Dokonalý kurz pro děti, které si chtějí zlepšit svoji angličtinu, ale také mají zájem o filmy, výtvarku a grafický design nebo prostě hledají originální anglický kroužek.

SPORTOVNÍ KROUŽEK (ved. Hana Šustová)
Sportovní kroužek zahrnuje různé druhy míčových her. V průběhu roku budeme hrát: fotbal, vybíjenou, florbal, stolní tenis, badminton atd. Cílem je všestranně rozvíjet herní dovednosti. Klademe důraz na sportovní zdraví, přátelství a správně soutěživý kolektiv. Zaměřujeme se na rozvíjení pohybové koordinace, obratnosti, posilování a postřeh.

KROUŽEK PLAVÁNÍ (ved. Hana Sovová ml.)
Kroužek plavání je určen dětem ze 4. a 5. třídy. Bude navazovat na loňský kurz plavání, který tyto děti absolvovaly. V hodinách budeme prohlubovat základní plavecké dovednosti, dále rozvíjet plavecký způsob kraul a naučíme se plavecký způsob prsa. Výuka bude probíhat obdobně jako loni pomocí her ve vodě. Cílem je především to, aby se děti cítily ve vodě bezpečně, znaly své fyzické a psychické možnosti a tím předcházely nebezpečným situacím u vody a v ní. Podle počtu přihlášených dětí se budeme rozhodovat pro místo konání. Jsou tři možnosti, a to plavecké bazény Olšanka, Pražačka nebo hotel Step. S dojížděním do bazénu souvisí i způsob vyzvedávání dětí, to bude vždy probíhat u bazénu. Kapacita je vzhledem k bezpečnostním předpisům omezena. Děti budou potřebovat stejné věci, jako v loňském kurzu: plavky, plavecké brýle (ne potápěčské) a ideálně ploutve. Dětem s dlouhými vlasy doporučuji i plaveckou čepici. Pro bližší info je možné kontaktovat vedoucí kroužku mailem.

KROUŽEK VAŘENÍ S RODILÝM MLUVČÍM (ved. Chris Egner)
Dáme jídlo? Proč? We can cook!!
Náš klasický kroužek, kde se děti budou učit vařit a pracovat v domácí kuchyni a zároveň komunikovat v angličtině. Letos plánujeme zabývat se i dekoracemi v kuchyni, zkoušet nové recepty a suroviny, a dokonce vymýšlet a vařit svoje recepty.


BYTOVÉ DIVADLO (ved. Lucie Horychová)
Bytové divadlo se odehrává v domácí zkušebně. Přináší to specifickou atmosféru a umožňuje nám to pracovat jinak než ve škole.
Divadelní tvorba je barevná. Navštívíme světy od loutkového divadla přes divadlo experimentální. Zjistíme, co je performance a happening. Projdeme dílnou divadelních improvizací. Postavíme vlastní divadelní tvar a zažijeme celý proces tvorby - od prvotní myšlenky, jejího zpracování, až po samotnou prezentaci. Staneme se autory a tvůrci vlastního divadla!

INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ TEMATICKÉ PRÁCE (ved. Lucie Horychová)
Kromě možnosti práce ve skupině nabízíme i individuální práci. Ta je zaměřena na literární a divadelní formy. Jaká konkrétní podoba bude zvolena, záleží na individuální dohodě (práce na knize, scénáři, literárním textu a jeho přednesu, …). Dohodnout se je třeba osobně na telefonu 604 106 510. Na tomto čísle Vám ráda zodpoví Lucie Horychová i Vaše další dotazy (obsah práce, adresa, …). Lekce budou probíhat v její pracovně na Smíchově cca 10 minut tramvají od školy.