• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Školní řád podeváté a přeci jinak

V průběhu dnešního rána jsme si měli v 9. třídě za úkol zopakovat vybrané části školního řádu. Frontálnímu způsobu výuky jsme ale vyhlásili konstruktivistický útok :) Nejenže jsme pracovali ve skupinách, ale každá skupina se navíc rozhodla kde a jak svůj úkol zpracuje. Někdo pracoval na mobilu, jiný s papírovou verzí, jedna skupina dokonce přinutila počítač číst. S nadšením byla využita i staronová pohovka v naší krásné třídě.

Ing. Václav Vojta