• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Začátek nového školního roku 2019/2020

Už podvacáté deváté zahájíme školní rok v Integrálu v pondělí 2. září 2019 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Zváni jsou i rodiče a další rodinní příslušníci. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.

Školní družinabude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 3. 9. 2019. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.

Školní jídelnaje připravena nasytit své strávníky také až od úterý 3. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.

Rozvrh výuky v dalších dnech

úterý 3. 9. 2019 – 1. ročník – 2 vyučovací hodiny – do 10:00

                               2.-5. roč. – 3 vyučovací hodiny – do 11:00

                               6.-9. roč. – 4 vyučovací hodiny – do 11:50

středa 4. 9. – pátek 6. 9. 2019 – jen dopolední výuka podle stálého rozvrhu – vyjma 9. tř. (viz. dále)

                   1. roč. – ve středu 3 vyučovací hodiny, od čtvrtka 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu

                   2.-5. roč. – 4-5 vyučovacích hodin dle rozvrhu

                   6.-8. roč. – 5-6 vyučovacích hodin v závislosti na rozvrhu

                   9. roč. - ve středu 4. 9. výuka do 15:20 pro 1. polovinu třídy (zahájení Semináře z Čj)

                              – ve čtvrtek a v pátek (5. - 6. 9. 2019) 5-6 vyučovacích hodin dle rozvrhu      

od pondělí 9. 9. 2019 vyučování podle stálého rozvrhu v plném rozsahu pro všechny ročníky (tj. včetně odpoledního vyučování!)

 

v týdnu od pondělí 9. 9. 2019 zahájí svou činnost asistentky pedagoga

v týdnu od pondělí 16. 9. 2019 zahájena speciální náprava, grafomotorika, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, logopedie, zájmové kroužky

v týdnu od pondělí 30. 9. 2019 zahájeno doučování z matematiky a českého jazyka ve třídách II. stupně (7:30-8:10) a všechny druhy terapií (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, canisterapie)

 

Informace o rozložení odpolední výuky jednotlivých ročníků:

1. - 4. tř. – bez odpolední výuky

5. tř. – ve středu do 13:30, v pátek informatika do 14:20 (jedenkrát za 14 dní)

6. tř. - v pondělí jen dívky Tv do 14:20, ve středu celá třída do 15:20 (Vv)

7. tř. – v pondělí dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý, ve čtvrtek pracovní činnosti   do 14:20 (jedenkrát za 14 dní), v pátek většina chlapců Tv do 14:40

8. tř. – v pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý (KoA, Vt) nebo ve čtvrtek (Dom, Inf) do 15:20, v pátek jen chlapci Tv do 14:40

9. tř. - v pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v pondělí (Inf) do 14:20, v úterý (KoA, PřPr) nebo ve čtvrtek (Dom) do 15:20, ve středu Seminář z českého jazyka do 15:20 (jedenkrát za 14 dní), v pátek jen chlapci Tv do 14:40