• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Třídní schůzky 12. 6. od 17:30

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na letošní závěrečné třídní schůzky, které se konají již příští

středu 12. 6. 2019 od 17:30!!!! hodin.

Kromě jistě důležitých informací o chování svých dětí (jejich klasifikaci po posledních konzultacích lze dohledat v žákovských knížkách) se dozvíte podrobné pokyny k ozdravným pobytům a akcím plánovaným na závěr školního roku. S ohledem na to, že se nejedná o konzultace, netřídní učitelé přítomni nebudou.

Po celou dobu bude přítomna školní psycholožka Mgr. Straková, se kterou si můžete domluvit individuální návštěvu nebo prodiskutovat aktuální problém a hospodářka školy paní Blanka Vostřezová pro případné vyrovnání Vašich finančních pohledávek (1. a 2. záloha školného na další školní rok, platba ozdravného pobytu, placení obědů za červen, doplatek za Expedici Banát).

 

Těšíme se na poslední setkání s Vámi před letními prázdninami a přejeme Vám příjemně strávenou dovolenou.

 

V 16:00 hodin se budou v učebně 9. třídy za účasti všech konzultantů slavnostně předávat Certifikáty žákům 9. třídy za obhájení jejich absolventských prací. Všichni rodiče deváťáků jsou srdečně zváni.

V 16:45 hodin se sejdou členové Rady rodičů v ředitelně školy.

V 18:30 hodin se koná ve školní jídelně schůzka účastníků Expedice Banát 2019 (v případě nezletilých jejich zákonných zástupců)