• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Konzultace 15. 5. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají třetí květnovou

středu 15. 5. 2019, tradičně od 16 do 18 hodin.

Všichni vyučující budou připraveni poskytnout Vám podrobné informace o výkonech Vašich dětí po stránce výuky i chování, a to nejen za III. čtvrtletí. O tom, kde Vás očekávají, se dozvíte jako vždy v přízemí pod orientační tabulí. Pro Vaše případné dotazy a žádosti bude přítomna ve své pracovně i nová speciální pedagožka Mgr. Alena Michálková a školní psycholožka Mgr. Barbora Straková. V kanceláři Vám bude k dispozici hospodářka školy pí. Vostřezová, u níž můžete vyřídit své případné finanční pohledávky (platba 2. části školného na školní rok 2019/20, stravného na květen a červen 2019, ozdravného pobytu apod.).

Od 18 hodin se můžete zúčastnit Vámi poptávané přednášky na téma „Ne/bezpečí sociálních sítí“. Zájemci se sejdou na besedě s výkonným ředitelem Národního centra bezpečnějšího internetu Ing. Jiřím Palyzou v učebně 8. třídy ve II. patře. Počítejte prosím s délkou trvání cca 90 minut (60 minut prezentace, 30 minut dotazy). Těšíme se na Vaši hojnou účast.