• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

PRŮMĚRNÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

III. ETAPA - březen 2019

                   1. místo ................7. třída – celkem 1016,5 kg…….....průměr na žáka 67,77 kg

                   2. místo ................6. třída – celkem 510,7 kg.................průměr na žáka 34,05 kg

                   3. místo ................2. třída – celkem 92 kg......................průměr na žáka 30,67 kg

                   4. místo ................9. třída – celkem 184,5 kg…….........průměr na žáka 20,5 kg

                   5. místo ................4. třída – celkem 128,1 kg.....…….....průměr na žáka 14,23 kg

                   6. místo ................3. třída – celkem 105 kg...................  průměr na žáka 11,67 kg

                   7. místo ................5. třída – celkem 127 kg……...….…průměr na žáka 10,58 kg

                   8. místo ................1. třída – celkem 20 kg…......……....průměr na žáka 6,67 kg !! :(

                   9. místo ................8. třída – celkem 52,5 kg……...……průměr na žáka 4,04 kg !! :(

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PODLE VÁŽENÍ PRAŽSKÝCH SLUŽEB JSME ODEVZDALI JEN 2,3 TUNY SBĚRU, COŽ JE SKORO STEJNÉ MNOŽSTVÍ JAKO V LETOŠNÍ ZÁŘIJOVÉ ETAPĚ. A TO SE OPROTI ZÁŘÍ ZAPOJILO O 13 ŽÁKŮ MÉNĚ. VELKOU POCHVALU ZASLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM TI, ZA KTERÉ SBĚR PŘINESLI JEJICH PŘÍBUZNÍ, PROTOŽE ONI SAMI BYLI V TÉ DOBĚ NEMOCNÍ. TÝKÁ SE TO TŘÍ ŽÁKŮ, A TO Z 5., 6. A 9. TŘÍDY. MOC DĚKUJEME. VŠECHNY DĚTI PŘINESLY TENTOKRÁT SBĚR JEN VE DRUHÉ TŘÍDĚ, A TAK JE NEMINULO SLADKÉ PŘEKVAPENÍ.

ZÍSKANÉ PENÍZE BYLY OPĚT VYUŽITY PRO NÁKUP ODMĚN PRVNÍM TŘEM TŘÍDÁM A NA DOPLATEK PRO NAŠE ADOPTOVANÁ ZVÍŘÁTKA Z PRAŽSKÉ ZOO.  ČÁST FINANCÍ BYLA ALE I ROZEPSÁNA NA KONTA TŘÍD (ZA KAŽDÝ PŘINESENÝ KG SBĚRU 1,-Kč). TO VŠAK NEPLATÍ PRO PÁŤÁKY, OSMÁKY A DEVÁŤÁKY, KDE SE AKTIVNĚ ZAPOJILA MÉNĚ NEŽ NUTNÁ POLOVINA ŽÁKŮ.

V SOUTĚŽI PRAŽSKÝCH SLUŽEB JSME SI DÍKY TOMUTO VÝSLEDKU POLEPŠILI A JSME NYNÍ NA 5. MÍSTĚ (SLEDUJTE www.psas.cz/soutez-skoly). TO BY NÁM VYNESLO NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU ODMĚNU 3000,-Kč. POKUD BY SE NÁM ALE PODAŘILO DOSTAT SE O STUPÍNEK VÝŠ, ZDVIHLA BY SE I ODMĚNA, A TO NA 8000,-Kč A MOHLI BYCHOM PAK NAPŘ. KOUPIT NOVÝ GAUČ NA CHODBU VE 2. PATŘE. OD ŠKOLY PŘED NÁMI NÁS DĚLÍ JEN 1 KILOGRAM NA KAŽDÉHO ŽÁKA - TJ. 100KG STARÉHO PAPÍRU. PODAŘÍ SE NÁM TO ZVLÁDNOUT V POSLEDNÍ ETAPĚ NA KONCI KVĚTNA? TO BYCHOM MUSELI VŠICHNI PŘINÉST, CO SE DÁ. PRO VÍTĚZNÉ TŘÍDY BUDOU PŘIPRAVENY ZMRZLINOVÉ ODMĚNY, TAK DOUFÁM, ŽE VÁS TO NAVNADÍ A DO ŠKOLY PŘIJDOU SE SBĚREM I TI, KTEŘÍ SI NA TO ZATÍM TENTO ŠKOLNÍ ROK NENAŠLI ČASJPŘEDEM JIM I VÁM OSTATNÍM, POCTIVÝM SBĚRAČŮM DĚKUJI.

                                                                                                                                    Alice Běhounková