• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Integrál se moderních technologií nebojí :)

V každé učebně máme už dlouhá léta počítače s připojením na internet, ale to nám nestačí. Postupně doplňujeme učebny o dataprojektory, interaktivní displeje, interaktivní tabule, na informatice programujeme roboty. Učitelé se moderních tabulí nebojí a žáci je milují. Nebojíme se ale ani mobilů. Proč zakazovat tak úžasné pracovní nástroje? Ukazujeme dětem, že mobil není jenom hračka, ale může nám v mnoha směrech pomáhat. Takhle dneska probíhala hodina fyziky v 7. třídě:

A takhle hodina informatiky v 9. třídě.

V. Vojta