• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Konzultace 20. 3. 2019 od 16. hodin

Vážení rodiče,

zveme Vás na první konzultace v novém pololetí, konající se ve středu 20. 3. 2019 od 16 do 18 hodin.

Ten den pro Vás budou mít všichni vyučující (včetně volitelných předmětů) připraveny čerstvé zprávy o prospěchu i chování Vašich dětí. Neboť se do pedagogické rady uzavírající III. čtvrtletí nebudete moci s vyučujícími již potkat, doporučujeme tak učinit nyní, a to ve dvojicích rodič + potomek. Věříme, že se Vám podaří vždy dodržet maximální limit pro setkání 10 minut.

Po celou dobu budou ve svých pracovnách přítomny i školní psycholožka a před delší pauzou i speciální pedagožka Mgr. Skalická. V kanceláři školy budete mít příležitost vyrovnat své případné finanční pohledávky (platba stravného, doplatek školného splatný do 15. 4.).

V přízemí školy bude otevřen stánek, ve kterém Vám budou v rámci veřejné sbírky Srdíčkové dny nabídnuty ke koupi upomínkové předměty organizace Život dětem. Ta již 19 let pomáhá konkrétním rodinám starajícím se o své vážně nemocné děti. Děkujeme předem za jejich podporu.

Na závěr bychom Vás rádi pozvali na přednášku, která se uskuteční v prostorách školy již ve středu 13.3. Od 12:45 do 13:30 se můžete dozvědět mnoho informací a prohlédnout si bezpočet snímků z rumunského Banátu, kam jsme se rozhodli v červenci uspořádat školní Expedici pro děti i dospělé.

Těšíme se na Vaši hojnou účast při obou akcích.