• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

1. pololetí ve školní družině

Celým prvním pololetím provázel družinku tematický plán, který má pro tento školní rok název „Cestovatelé“. Společně jsme procestovali čtyři města – Pohádkové, Vánoční, Dávné a Popletené. Při poznávání měst jsme využívali výtvarné, dramatické a další techniky.

Na konci každého týdne (v pátek) jsme vyráželi na výlety, akce nebo jsme společně něco podnikli na půdě školy.

V listopadu jsme vyrazili na vycházku do Grébovky, navštívili dvě muzea, zvládli lekci jógy a pohráli si v DDM.

První prosincový pátek pro nás paní učitelka Denisa připravila dílničku, kde jsme pracovali s hlínou a výrobky si pak odnesli domů. V prosinci jsme také navštívili vánoční trhy na náměstí Míru, kde si tradičně dáváme dobrotu a kocháme se. Závěrem prosince bylo vánoční promítání, kterého se společně s námi účastnil i školní klub.

V lednu jsme znovu navštívili jógu, která probíhá s naší oblíbenou lektorkou Lenkou. Poslední pátek před pololetními prázdninami jsme v družince pořádali deskohraní. Deskohraní se kromě nás z družiny zúčastnili rodiče i žáci, kteří družinu běžně nenavštěvují. Toto společné setkání nás motivovalo do dalšího pololetí.

Těšíme se!

PODÍVEJTE SE DO NAŠÍ FOTOGALERIE, PRAVIDELNĚ JI DOPLŇUJEME