• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Třídní schůzky 16. 1. 2019 od 17:00

Vážení rodiče,

zveme Vás tímto na novoroční třídní schůzky, které se konají

ve středu 16. 1. 2019 od 17:00 hodin.

Kromě hodnocení prospěchu a chování Vašich ratolestí třídními učiteli budete seznámeni s plánem akcí školy do května 2019 a s přípravou ozdravných pobytů třídních kolektivů v závěru školního roku. Pro všechny doporučujeme besedu s PaedDr. Irenou Vackovou z Poradenství Kopretina (www.poradenstvi-kopretina.cz) o vývojové dysfázii, kterou jsme zajistili na základě zářijového zájmu rodičů. Těšíme se proto na Vaši jistě velkou účastJ

Po celou dobu bude přítomna pro Vaši potřebu také školní psycholožka a poté i hospodářka školy pro případ vyrovnání Vašich finančních pohledávek.

Časový harmonogram:

16:00 – schůzka Rady rodičů v ředitelně školy

17:00 - zahájení rodičovských schůzek v jednotlivých třídách

18:00 - informační schůzka Mgr. Mertlové s rodiči žáků účastnících se únorového lyžařského výcviku – učebna 9. třídy (II. patro vlevo)

18:15 – informační beseda s PaedDr. Vackovou na téma „Vývojová dysfázie“ - školní jídelna