• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Vánoční koncert

Poslední den před vytouženými vánočními prázdninami navštívili naši školu opět muzikanti, aby svým koncertem zahájili tradičně Integrální vánoce. Milan Bělanský přivedl tentokrát své kolegy spolustudenty z Pedagogické fakulty - Kateřinu Dvorskou a Václava Peloucha. Všichni přítomní si mohli vyslechnout nejdříve skladbu Georga Friedricha Händela Passacaglia pro cello a housle a poté dílko Charlese Camilla Saint-Saense Labuť v podání cella a klavíru. V druhé polovině programu již přišli ke slovu i hlasy posluchačů. Zazpívali jsme si opět několik známých koled, abychom pak pokračovali vánočními besídkami jednotlivých tříd.

Děkujeme účinkujícím a těšíme se na setkání příští rok ve stejném čase.

fotografie si prohlédnětev galerii