• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

OBVYKLÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

 I. ETAPA - září 2018

1. místo ................7. třída – celkem 708,2 kg………... průměr na žáka 50,59 kg
2. místo ................1. třída – celkem 94,2 kg................... průměr na žáka 31,40 kg
3. místo ................5. třída – celkem 346,4 kg................. průměr na žáka 28,87 kg
4. místo ................6. třída – celkem 431,5 kg………..... průměr na žáka 28,77 kg
5. místo ................4. třída – celkem 197,9 kg.....…….....průměr na žáka 28,27 kg
6. místo ................2. třída – celkem 81,8 kg................... průměr na žáka 20,45 kg
7. místo ................8. třída – celkem 254,4 kg……….… průměr na žáka 19,57 kg
8. místo ................9. třída – celkem 95,6 kg…...…….... průměr na žáka 7,97!! ☹
9. místo ................3. třída – celkem 57,6 kg……...…… průměr na žáka 7,20!! ☹

PODLE VÁŽENÍ PRAŽSKÝCH SLUŽEB JSME ODEVZDALI 2,41 TUNY SBĚRU, COŽ JE PRO ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU CHVÁLYHODNÝ VÝSLEDEK. A JÁ JEN DOUFÁM, ŽE PŘI DALŠÍCH LETOŠNÍCH ETAPÁCH BUDE UŽ JEN LÉPE☺ NEBÝVALÁ BYLA I ÚČAST – CELKEM 59 ŽÁKŮ A MNOHDY I JEJICH RODIČŮ PŘINESLO ALESPOŇ TROCHU STARÉHO PAPÍRU (V MINIMÁLNÍCH MNOŽSTVÍCH KRALOVALI DEVÁŤÁCI), COŽ JE 67% CELÉ ŠKOLY. DO TOHO VŠAK NEPOČÍTÁM UČITELE A SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ SCHOVÁVALI STARÝ PAPÍR VE SKLEPĚ PO CELÉ PRÁZDNINY A VÝZNAMNOU MĚROU PŘISPĚLI K CELKOVÉMU MNOŽSTVÍ.

VŠECHNY DĚTI PŘINESLY TENTOKRÁT SBĚR JEN V PRVNÍ TŘÍDĚ, A TAK JE NEMINULA SLADKÁ ODMĚNA NAVÍC.

CELKOVÁ FINANČNÍ ČÁSTKA BUDE TENTOKRÁT VYUŽITA PRO NAŠE „CHOVANCE“ Z PRAŽSKÉ ZOO, KTERÝM PŘISPÍVÁME KAŽDOROČNĚ NA LEPŠÍ ŽIVOBYTÍ. JEJICH PODOBENKY SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT VEDLE ŘEDITELNY.
PŘÍŠTÍ SBÍRÁNÍ JE NAPLÁNOVÁNO JEŠTĚ PŘED VÁNOCI A JÁ VĚŘÍM, ŽE ANI V PROSINCI SE NENECHÁME ZAHANBIT A ZABOJUJEME I V 8. ROČNÍKU SOUTĚŽE PRAŽSKÝCH SLUŽEB O CO NEJLEPŠÍ UMÍSTĚNÍ. VÝSLEDKY MŮŽETE PRŮBĚŽNĚ SLEDOVAT NA http://www.psas.cz/index.cfm/soutez-skoly/vysledky/.

Alice Běhounková