• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

ANOTACE ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

HRA NA KLAVÍR (ved. Vít Homér)
Kroužek klavírní hry sleduje seznámení dětí s tímto náročným a krásným nástrojem s ohledem na specifické potřeby žáků této školy, tedy napřed seznamuje s nástrojem jako takovým a pokouší se zvládnout základní prstové dovednosti a synchronizaci obou rukou, až později přidává integraci těchto
schopností s notovým zápisem dle aktuálního stavu dětí.

HRA NA FLÉTNU (ved. Vít Homér)
Flétnový kroužek spojuje výukový aspekt se zdravotně terapeutickým. Notový zápis pro flétnu je relativně přehledný (tedy vhodný pro žáky se SPU). Velmi přínosný je výcvik hmatových senzorů obou rukou a procvičování dechové ventilace (vhodné pro astmatiky, alergiky…).

HRA NA KYTARU (ved. Michaela Mertlová)
Kroužek „Hra na kytaru“ působí na naší škole již třetím rokem a je dosti oblíben. Mohou ho navštěvovat žáci od 5. do 9. ročníku, a to jak začátečníci tak i pokročilí, děti více či méně hudebně nadané. Výuka je individuální a je zaměřena především na zvládnutí doprovodu písní pomocí akordových kytarových značek. Písně si žáci vybírají sami dle svého hudebního vkusu. Kdo má hlubší zájem o hru na tento zájem, může se naučit základům klasické hry na kytaru, tj. hraní podle not, vybrnkávání stupnic apod.

LOGIKA - ŠACHY (ved. Václav Vojta)
Šachy jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě zároveň považovaná za odvětví sportu. Důležitou složkou šachu je také šachová teorie, která má dnes charakter vědy. Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt šachů. Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní, sportovní podobě. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody, partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů. Budeš i ty schopný porážet ostatní v unikátních bitvách? Přihlaš se na šachový kroužek a uvidíme, co v tobě je!


KROUŽEK INFORMATIKY PRO 1. stupeň (ved. Václav Vojta)
je určen dětem, které rády objevují tajuplný svět informačních technologií a baví je počítač i při "neherních" aktivitách. Záleží na konkrétní skupině, na znalostech dětí a jejich šikovnosti. Obvykle se ale zabýváme v průběhu roku těmito tématy:
• Základní informace o počítači – počítač zvenku i zevnitř
• Ovládání prostředí OS Windows
• Základy práce v textovém editoru
• Základy práce v tabulkovém editoru
• Základy práce v grafickém editoru – úprava obrázků, animace, koláže
• Základy tvorby prezentací
• Základy práce s internetem – rozcestníky, vyhledávání zajímavostí
• Obsluha nejrůznějších výukových programů
• Tvorba vlastního blogu na internetu
SPORTOVNÍ KROUŽEK (ved. Hana Šustová)
Sportovní kroužek zahrnuje různé druhy míčových her. V průběhu roku budeme hrát: fotbal, vybíjenou, florbal, stolní tenis, badminton atd. Cílem je všestranně rozvíjet herní dovednosti. Klademe důraz na sportovní zdraví, přátelství a správně soutěživý kolektiv. Zaměřujeme se na rozvíjení pohybové koordinace, obratnosti, posilování a postřeh.

TANEČNÍ (ved. Hanka Sovová ml.)
Po roční pauze opět otevíráme taneční kroužek. Nejde nám v něm o krásné piruety, nacvičené sestavy ani o konkrétní taneční styl. Vše co chceme zažít, vzniká mezi námi. Budeme objevovat, čeho je naše tělo schopné a posouvat naše hranice. Budeme se učit od zkušenějších a navzájem se inspirovat. Budeme tančit na hudbu, která se nám líbí. Co z toho všeho vznikne v taneční řeči, je jen na nás.

KROUŽEK VAŘENÍ (ved. Chris Egner)
Na tomto kroužku se děti seznámí s potravinami, s rozdíly mezi potravinou a surovinou a poznají chutě a vůně. Začneme studenou kuchyní a budeme se učit, jak krájet a loupat, jak připravovat různé pomazánky a saláty.
Potom budou následovat jednoduchá vařená jídla z české i mezinárodní kuchyně. Budeme se učit, jak připravit maso a rozdíly mezi různými typy masa, připravovat různé omáčky, a dokonce se naučíme vyrobit domácí těstoviny.
Nakonec přijde na řadu pečení. Upečeme drobné pečivo, sušenky a jednoduché koláče. Navíc zkusíme domácí chleba a také zdobení dortů na slavnosti. Při tom všem se naučíme, jak prostírat, stolovat a připravovat slavnostní tabuli. Vše si prakticky vyzkoušíme a získáme nejen recepty, ale hlavně užitečné znalosti o jídle a gastronomii.

BYTOVÉ DIVADLO (ved. Lucie Horychová)
Bytové divadlo se odehrává v domácí zkušebně. Přináší to specifickou atmosféru a umožňuje nám to pracovat jinak než ve škole.
Divadelní tvorba je barevná. Navštívíme světy od loutkového divadla přes divadlo experimentální. Zjistíme, co je performance a happening. Projdeme dílnou divadelních improvizací. Postavíme vlastní divadelní tvar a zažijeme celý proces tvorby - od prvotní myšlenky, jejího zpracování, až po samotnou prezentaci. Staneme se autory a tvůrci vlastního divadla!

WEDO - PRVNÍ ROBOT (ved. vyškolený instruktor LEGO Education ze vzděl. centra Kiddům)
LEGO Education program WeDo - first robot je první generací robotiky pro žáky mladšího školního věku. Systém WeDo děti naučí, jak aktivní a zajímavou roli hraje v životě technologie. Je tak ideálním kurzem, který pokrývá celou řadu předmětů na základní škole - matematika, vědy, technologie, informatika apod. Děti si postaví model z lega, který propojí pomocí USB kabelu s počítačem, pomocí jednoduchého softwaru naprogramují a následně rozpohybují. Rozvíjí tak nejen své technické dovednosti, ale i logické myšlení. Děti jsou vedeny ke schopnosti spolupráce a hledání řešení problémů v týmu. Program je veden vyškoleným instruktorem LEGO Education.

MINDSTORMS ROBOTIKA (ved. vyškolený instruktor LEGO Education ze vzděl. centra Kiddům)
Kurz je postaven pro využití produktů LEGO Education MINDSTORMS EV3. LEGO Education MINDSTORMS je svět vzdělávacích robotů. Žáci budou rozvíjet dovednosti v oblasti vědy, techniky, matematiky a fyziky, ale také s přesahem do schopností sociálních, kreativních a komunikačních. Postupně se děti dostanou od jednoduchých mechanismů k sofistikovaným robotům, které mají například gyroskopové, ultrazvukové, dotykové či barevné čidlo. Hravým způsobem se také děti učí základy kódování a programování robotů. VHODNÉ I PRO ŽÁKY II. STUPNĚ!!! Hodina je vedena proškoleným lektorem LEGO Education.


INDIVIDUÁLNÍ VEDENÍ TEMATICKÉ PRÁCE (ved. Lucie Horychová)
Kromě možnosti práce ve skupině nabízíme i individuální práci. Ta je zaměřena na literární a divadelní formy. Jaká konkrétní podoba bude zvolena, záleží na individuální dohodě (práce na knize, scénáři, literárním textu a jeho přednesu, …). Dohodnout se je třeba osobně na telefonu 604 106 510. Na tomto čísle Vám ráda zodpoví Lucie Horychová i Vaše další dotazy (obsah práce, adresa, …). Lekce budou probíhat v její pracovně na Smíchově cca 10 minut tramvají od školy.