• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Informace o plavání

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto informovali o 40tihodinovém kurzu plavání, který je součástí učebního plánu Vašeho dítěte pro tento školní rok dle Školního vzdělávacího programu základního vzdělání Integrál. Z této povinné výuky plavání může být žák ve výjimečných případech uvolněn jen do jejího zahájení v každém pololetí (září 2018, únor 2019), a to na základě žádosti adresované ředitelce školy s přiloženým potvrzením od lékaře.

Kurzy budou probíhat po celý školní rok tradičně v Plavecké škole bazénu Sokola Vinohrady v Riegrových sadech. První lekce se koná 10. 9. 2018, další pak každé pondělí v čase 11:15 – 12:00. Do bazénu budou děti docházet v doprovodu učitelek. Tento pedagogický dozor bude přítomen i na galerii bazénu pro případ adaptačních potíží dětí. Žáci, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci aktuálně plavání zúčastnit, zůstávají ve škole s vyučující a věnují se jednu vyučovací hodinu procvičování učiva z hlavních předmětů a poté odcházejí do školní družiny. Z bazénu se děti vrátí nejpozději do 12:45.

Nezbytné potřeby na plavání – plavky, ručník, mýdlo nebo sprchový gel (nutné!!!)

Kurzovné činí 1200,- Kč za pololetí, z toho 300,- Kč hradí škola. Částku 900,-Kč prosím zaplaťte v kanceláři školy - pro I. pololetí nejpozději do 17. 9. 2018 a pro II. pololetí do 18. 2. 2019. Děkujeme.