• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Začátek nového školního roku 2018/2019

Už podvacáté osmé zahájíme školní rok v Integrálu v pondělí 3. září 2018 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Těšíme se na všechny, kteří se našeho společného setkání zúčastní. Zváni jsou i rodiče a další rodinní příslušníci. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.

Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 4. 9. 2018. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.

Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od úterý 4. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.

Rozvrh výuky v dalších dnech

úterý 4. 9. 2018

1. ročník – 2 vyučovací hodiny – do 10:00
2.-5. roč. – 3 vyučovací hodiny – do 11:00
6.-9. roč. – 4 vyučovací hodiny – do 11:50

středa 5. 9. – pátek 7. 9. 2018 – jen dopolední výuka podle stálého rozvrhu – vyjma 9. tř. (viz. dále)

1. roč. – ve středu 3 vyučovací hodiny, od čtvrtka 4 vyučovací hodiny dle rozvrhu
2.-5. roč. – 4-5 vyučovacích hodin dle rozvrhu
6.-8. roč. – 5-6 vyučovacích hodin v závislosti na rozvrhu
9. roč. - ve středu 5. 9. výuka do 15:20 pro 1. polovinu třídy (zahájení Semináře z Čj), ve čtvrtek a v pátek (6. - 7. 9. 2018) 5-6 vyučovacích hodin dle rozvrhu

od pondělí 10. 9. 2018 vyučování podle stálého rozvrhu v plném rozsahu pro všechny ročníky (tj.
včetně odpoledního vyučování!)

v týdnu od pondělí 10. 9. 2018 zahájí svou činnost asistentky pedagoga

v týdnu od pondělí 17. 9. 2018 zahájena speciální náprava, grafomotorika, Feuersteinova metoda
instrumentálního obohacování, logopedie, NVS a zájmové kroužky

v týdnu od pondělí 1. 10. 2018 zahájeno doučování z matematiky a českého jazyka ve třídách II.
stupně (7:30-8:10) a všechny druhy terapií (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie)

v týdnu od pondělí 8. 10. 2018 zahájeny pravidelné schůzky se školním psychologem

Informace o rozložení odpolední výuky jednotlivých ročníků:

1. - 3. tř. – bez odpolední výuky

4. tř. - v úterý do 13:30

5. tř. – v úterý do 13:30, v pátek informatika do 14:20 (jedenkrát za 14 dní)

6. tř. - v pondělí jen dívky Tv do 14:20

7. tř. – v pondělí dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý (Inf, Vt) nebo středu (Dom) do15:20, ve čtvrtek pracovní činnosti do 14:20 (jedenkrát za 14 dní), v pátek většina chlapců Tv do 14:40

8. tř. – v pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v pondělí (Inf), úterý (KoA, PřPr) nebo ve středu (Dom) do 15:20, v pátek jen chlapci Tv do 14:40

9. tř. - v pondělí jen dívky Tv do 14:20, povinně volitelné předměty v úterý (Vt, KoA, PřPr) nebo ve čtvrtek (Inf) do 15:20, ve středu Seminář z českého jazyka do 15:20 (jedenkrát za 14 dní), v pátek jen chlapci Tv do 14:40