• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Přehled nejlepších sběračů a Vyhodncení tříd za školní rok 2017/2018

VYHODNOCENÍ TŘÍD ZA ŠKOLNÍ ROK 2017 - 2018

                                      celkem kg  kg na žáka a etapu
  1. MÍSTO     5. třída    2403,8 kg   51,48 kg
  2. MÍSTO     6. třída    2412,5 kg   49,96 kg
  3. MÍSTO     1. třída    663,6 kg     34,53 kg
  4. MÍSTO     3. třída    709,2 kg     33,04 kg
  5. MÍSTO     9. třída    1006,9 kg  19,44 kg
  6. MÍSTO     4. třída    619,9 kg    15,57 kg
  7. MÍSTO     2. třída    293,1 kg    14,99 kg
  8. MÍSTO     7. třída    478,3 kg    9,36 kg
  9. MÍSTO     8. třída    464,9 kg    8,86 kg


GRATULUJI VŠEM, KTEŘÍ JSOU SPOKOJENI SE SVÝM UMÍSTĚNÍM☺. ZVÍTĚZILA OPĚT PÁTÁ TŘÍDA, SLEDOVÁNA LOŇSKÝMI VÍTĚZI. POTĚŠENÍM JE STUPEŇ VÍTĚZŮ I PRO PRVŇÁČKY, ZE KTERÝCH ROSTOU NADĚJNÍ SBĚRAČI ☺ BRAMBOROVOU MEDAILI SI ODNESLI OPĚT JEJÍ LOŇŠTÍ DRŽITELÉ. NEPŘEKVAPUJÍCÍ JE, ŽE JDE VĚTŠINOU O TŘÍDY, KDE V KAŽDÉ ETAPĚ PŘINESL TROCHU STARÉHO PAPÍRU KAŽDÝ ŽÁK.

CELKOVĚ BYLO NASBÍRÁNO A ODEVZDÁNO 9052 KG STARÉHO PAPÍRU, COŽ JE O 3 500 KG MÉNĚ NEŽ V LOŇSKÉM ŠKOLNÍM ROCE. PŘESTO SE PODAŘILO UMÍSTIT SE V CELOPRAŽSKÉ SOUTĚŽI PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S. MEZI OSTATNÍMI 53 ŠKOLAMI NA 6. MÍSTĚ A ZÍSKÁVÁME TAK ALESPOŇ VÝHRU 5 TISÍC Kč. TRADIČNÍ ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ ZE ZŠ KOLOVRATY SE MOHLI PYŠNIT 169,7 KG NA ŽÁKA. TOHO BYCHOM ALE NEDOSÁHLI, ANI KDYBY SE ZAPOJILO I ZBYLÝCH 23 Z TĚCH, KTEŘÍ TUTO AKCI PO CELOU DOBU VYTRVALE PŘEHLÍŽELI…

ZA STARÝ PAPÍR JSME VYDĚLALI TÉMĚŘ 26 TISÍC Kč. PO ODEČTENÍ TRADIČNÍHO PŘÍSPĚVKU 7000,- Kč PRO PRAŽSKOU ZOO A ČÁSTKY URČENÉ NA ODMĚNY NEJLEPŠÍM SBĚRAČŮM A TŘÍDÁM V PRŮBĚHU CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU BYL ZBYTEK PENĚZ ROZDĚLEN S OHLEDEM NA ZÁSLUHY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD. 5.-9. TŘÍDA MAJÍ TAK K DISPOZICI PRO VLASTNÍ UŽITÍ OD 198,- PO 3678,- Kč. JSOU MEZI NIMI ALE I TY, KTERÉ NEDOSTALY ANI KORUNU, PROTOŽE SE V ŽÁDNÉ ETAPĚ NEZÚČATNILO ANI 50% ŽÁKŮ TŘÍDY. ZBYLÉ TŘÍDY I. STUPNĚ VYDĚLALY CELKEM 3074,-Kč. JEJICH PENÍZE BUDOU POUŽITY STEJNĚ JAKO ODMĚNA ZA 6. MÍSTO NA POŘÍZENÍ INTERAKTIVNÍ TABULE.

ODMĚNY ZA CELOROČNÍ BLESKOVÝ SBĚR BUDOU ROZDĚLENY 25. 6. 2018. JEDNÁ SE O TRADIČNÍ FINANČNÍ POUKÁZKY PRO PRVNÍ ČTYŘI TŘÍDY A O VSTUPENKY DO ZOO PRO DRŽITELE 5. MÍSTA. NEJVÍCE PŘIČINLIVÝM JEDNOTLIVCŮM PAK BUDOU PŘEDÁNY DÁRKY OD PRAŽSKÝCH SLUŽEB, A.S.

NA ZÁVĚR DĚKUJI DEVÁŤÁKŮM ZA BRZKÉ VSTÁVÁNÍ A ZODPOVĚDNÉ VÁŽENÍ SBĚRU PO VŠECHNY ČTYŘI SBĚROVÉ ETAPY. VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ I ŽÁKŮM II. STUPNĚ, KTEŘÍ SE STARALI O PRAVIDELNÉ VYNÁŠENÍ PLASTŮ DO ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ. HEZKÉ NEJEN SBĚROVÉ PRÁZDNINY VÁM PŘEJE Alice Běhounková, ř.š. 

 

TŘETINA NEJLEPŠÍCH SBĚRAČŮ VE ŠK. ROCE 2017 - 2018

                                                               celkem kg  kg na etapu
1. MÍSTO    Šimon Bartoš (5. tř.)            1086,9kg    271,73 kg
2. MÍSTO    Anička Černíková (6. tř.)     927,3 kg     231,83 kg
3. MÍSTO    Lukáš Senohrábek (9. tř.)    419,5 kg    139,83 kg
4. MÍSTO    Matouš Friedberger (3. tř.)  301,6 kg     75,4 kg
5. MÍSTO    Karolína Miclíková (6. tř.)    300,5 kg     75,13 kg
6. MÍSTO    Hanuš Rohlík (5. tř.)            294,8 kg     73,7 kg
7. MÍSTO    Benjamin Brecht (5. tř.)       221,5 kg     55,38 kg
8. MÍSTO    Kája Fialová (3. tř.)             219,3 kg     54,83 kg
9. MÍSTO    Rozálka Sitárová (6. tř.)      212,7 kg     53,18 kg
10. MÍSTO  Tomáš Paclík (1. tř.)           156,3 kg     52,1 kg
11. MÍSTO  David Reschke (4. tř.)         182,7 kg    45,68 kg
12. MÍSTO  Pepa Hanáček (5. tř.)         158,1 kg    39,5 kg
13. MÍSTO  Kryštof Novotný (6. tř.)       157 kg       39,25 kg
14. MÍSTO  Ondra Ilgner (4. tř.)            115,3 kg     38,43 kg
15. MÍSTO  Jakub Řezníček (9. tř.)      142,3 kg     35,58 kg
16. MÍSTO  Jáchym Macejka (3. tř.)    138,6 kg     34,65 kg
17. MÍSTO  Nela Kakaščíková (5. tř.)  134,7 kg     33,68 kg
18. MÍSTO  Katka Kříženecká (5. tř.)   128,5 kg    31,13 kg
19. MÍSTO  Dominik Sommer (6. tř.)    124 kg       31 kg
20. MÍSTO  Gábík Karas (1. tř.)           120,7 kg    30,18 kg
21. MÍSTO  Radek Matoušek (8. tř.)    79,4 kg      26,47 kg
22. MÍSTO  František Vaculovič (1. tř.) 102,9 kg   25,73 kg
23. MÍSTO  Kuba Göpfert (4. tř.)          102,8 kg    25,7 kg
24. MÍSTO  Hanka Al Taji (7. tř.)          102,2 kg    25,05 kg

GRATULUJI I OSTATNÍM 54 ŽÁKŮM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI ALESPOŇ JEDNÉ Z LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH ETAP. VĚŘÍM, ŽE V PŘÍŠTÍM ROCE SE DO SBÍRÁNÍ STARÉHO PAPÍRU ZAPOJÍ I ZBYLÝCH 6 DRUHÁKŮ, 1 TŘEŤÁK, 6 ČTVRŤÁKŮ, 4 SEDMÁCI A 6 ŽÁKŮ OSMÉ TŘÍDY, KTERÝM SE LETOS NEPODAŘILO PŘINÉST ANI DEKO☹
ODMĚNY, DOVEZENÉ PRAŽSKÝMI SLUŽBAMI, A.S. - ORGANIZÁTOREM 7. ROČNÍKU SBĚROVÉ SOUTĚŽE, BUDOU PŘEDÁNY VÝŠE UVEDENÝM ŽÁKŮM A DALŠÍM ŠESTNÁCTI V PONDĚLÍ 25. 6. 2018.
Alice Běhounková, ř.š.