• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Absolventské práce

Absolventské práce 2019 / 2020

Co je cílem semináře přípravy absolventských prací?

Vybavit žáky dovednostmi potřebnými pro sestavení, napsání a prezentaci referátu určeného spolužákům. Jejich zvládnutí bude ověřeno úspěšným vytvořením absolventské práce.

 

Ke stažení:

 

 

Užitečné odkazy:

 

Důležité termíny:

 • 1. 2. 2020 - Na webových stránkách školy bude umístěn seznam vypsaných témat

 • 3. 2. - 7. 2. 2020 - Možnost výběru z vypsaných témat + možnost návrhu vlastního tématu

 • 7. 2. 2020 - Poslední termín pro odevzdání přihlášky konzultantovi

 • 22. 5. 2020 - poslední termín pro odevzdání a odeslání hotových absolventských prací

 • 2. 6. - 4. 6. 2020 - obhajoby absolventskýc prací

 • 10. 6. 2020 - slavnostní předání certifikátů.

 

Nabídka témat absolventských prací pro školní rok 2018 - 2019

Poř. č.

Téma

Předmět

Konzultant

1

Abstraktní nefigurativní umění

výtvarná výchova

Mgr. Horáková

2

Ebook aneb na čem dnes čteme knihy

infomatika

Ing. Vojta

3

Festivals and holidays in the UK

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová

Mgr. Štorková

4

Gotické umění v českých zemích

výtvarná výchova

Mgr. Horáková

5

Harry Potter – J.K.Rowlingová

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová

Mgr. Štorková

6

Husité a jejich boj za pravdu

dějepis

Mgr.Svobodová

7

Jak se žilo v protektorátu

dějepis

Mgr. Svobodová

8

Jaroslav Ježek

hudební výchova

Mgr. Mertlová

9

Loutkář – W.Serno

český jazyk

Mgr. Sovová

10

Metropole států střední Evropy

zeměpis

Mgr. Mertlová

11

Moje oblíbená historická postava 20.století

dějěpis

Mgr. Svobodová

12

Národní parky České republiky

zeměpis

Mgr. Mertlová

13

Poslední království – B.Cornwell

český jazyk

Mgr. Sovová

14

Poslední žid – N.Gordon

český jazyk

Mgr. Sovová

15

Prezentujeme dokonale

informatika

Ing. Vojta

16

Programujeme

informatika

Ing. Vojta

17

Top 10 English tourist attractions

anglický jazyk

Mgr. Kassahunová

Mgr. Štorková

18

Umělecké směry 1. poloviny 20. století. Kubismus

výtvarná výchova

Mgr. Horáková

19

Vzácné kovy

chemie

Ing. Vojta

 

 

Vzor čestného prohlášení:

"Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma: .................. vypracoval pod vedením konzultanta práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury."

Vzor poděkování:

"Na úvod této absolventské práce bych rád poděkoval panu ........, vedoucímu mé práce, který mi svým za každých okolností vstřícným přístupem a cennými radami při zpracování práce velice pomohl. Dále bych chtěl poděkovat .........., od kterého jsem měl možnost čerpat informace z jeho dlouholeté praxe."

 


Případné dotazy ohledně absolventských prací směřujte na e-mail Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript či Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .