• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Škola hrou

Někdy máme zábavné hodiny, jindy zase praktikujeme přísnou frontálku, není nad pestrost :) Aby se ale děti co nejlépe učily, je ideální propojit vzájemné učení a zábavnou formu, která je do samotného učení vtáhne. Osmička si vyrobila vlastní deskovou hru podobnou Monopolům s tématikou značek chemických prvků. Moc jsme si dnes celou hodinu užili a značky jsme si důkladně procvičili.

Celý článek...

 

Informace o výuce od 14. 10. 2020

Celý článek...

 

Informace o výuce od 12. 10. 2020

Celý článek...

 

Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19

Celý článek...

 

ÚŽASNÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD

 I. ETAPA - září 2020

Celý článek...

 

Pozvánka na třídní schůzky 9. 9. 2020 od 17:00

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky, které se tradičně konají hned druhý týden ve školním roce, tj. již

ve středu 9. 9. 2020 - jako obvykle od 17:00 hodin, a to „naživo“ opět ve škole.

Hlavním bodem budou opatření vyplývající z manuálu k provozu škol vydaného MŠMT pro nadcházející školní rok a výhled práce školy do konce června 2021. Zároveň bychom s vámi rádi prodiskutovali podobu případné oslavy 30. narozenin Integrálu. Do všech tříd se přijdou představit noví vyučující, aby krátce pohovořili o náplni své výuky a kritériích hodnocení. Věříme, že i přesto se najde dost času probrat s třídní učitelkou/učitelem, příp. speciální pedagožkou Mgr. Alenou Michálkovou vše, co Vás trápí s nástupem Vašeho dítěte do vyššího ročníku.

V 16:00 hodin se sejdou zástupci tříd v ředitelně na úvodní kávě a informačním posezení s ředitelkou školy a paní zřizovatelkou.

Jako vždy bude po celou dobu přítomna v kanceláři školy paní hospodářka, abyste mohli vyrovnat své případné finanční pohledávky (doplatek školného, stravné, poplatek za školní družinu, pořízení bezpečnostních čipů aj.).

Těšíme se na Vaši hojnou účast, dokud je to možné face to face.