• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Konzultace 15. 5. 2019

Vážení rodiče,

zveme Vás na poslední konzultace v tomto školním roce, které se konají třetí květnovou

středu 15. 5. 2019, tradičně od 16 do 18 hodin.

Všichni vyučující budou připraveni poskytnout Vám podrobné informace o výkonech Vašich dětí po stránce výuky i chování, a to nejen za III. čtvrtletí. O tom, kde Vás očekávají, se dozvíte jako vždy v přízemí pod orientační tabulí. Pro Vaše případné dotazy a žádosti bude přítomna ve své pracovně i nová speciální pedagožka Mgr. Alena Michálková a školní psycholožka Mgr. Barbora Straková. V kanceláři Vám bude k dispozici hospodářka školy pí. Vostřezová, u níž můžete vyřídit své případné finanční pohledávky (platba 2. části školného na školní rok 2019/20, stravného na květen a červen 2019, ozdravného pobytu apod.).

Od 18 hodin se můžete zúčastnit Vámi poptávané přednášky na téma „Ne/bezpečí sociálních sítí“. Zájemci se sejdou na besedě s výkonným ředitelem Národního centra bezpečnějšího internetu Ing. Jiřím Palyzou v učebně 8. třídy ve II. patře. Počítejte prosím s délkou trvání cca 90 minut (60 minut prezentace, 30 minut dotazy). Těšíme se na Vaši hojnou účast.

 

Exkurzní den 16. 5. 2019

Ve čtvrtek 16.5. se uskuteční už poněkolikáté na naší škole exkurzni den.

Jednotlivé třídy navštíví následující místa:

1.a 2. třída: Botanická zahrada v Troji

3. třída: Muzeum Karla Zemana

4. třída: Tramvajový dispečink Na Bojišti

5. třída: Hasičská stanice v Jinonické ulici

6.třída: Rádio Impuls

7. třída: Vyšehrad

8.a 9. třída: Národní památník Terezín

Odpolední vyučování kromě kroužků a terapií odpadá.

 

Nahlédnutí do canisterapie na Integrálu

Celý článek...

 

Plavecké závody výsledky

Ve středu 24. dubna jsme pořádali plavecké závody v bazénu Olšanka. V článku naleznete výsledky.

Celý článek...

 

Plavecké závody

Vážení rodiče, ve středu 24.4.2019 škola pořádá plavecké závody v bazénu Olšanka. Zúčastnit se jich mohou přihlášení žáci od 3. do 9. třídy. Sraz ve 13.45 hodin v přízemí školy.

Celý článek...

 

Výlet na Kunětickou horu

V úterý 9. 4. 2019 jsme se nesešli ve škole, ale u Vinohradského divadla, odkud jsem se vydali s naším oblíbeným průvodcem Tomášem na cestu do kraje perníku. Před návštěvou hradu na Kunětické hoře nás zlákala vůně této dobroty do Království perníku, kam jsme museli překročit státní hranici, a mohli si kromě zdobených perníčků pořídit i pas a stát se místním občanem. Obdivovali jsme šikovnost perníkářů i perníkářek a nahlédli dokonce do nebe i pekla. Po skvělém obědě jsme si vyšlápli na Kunětickou horu, poslechli si vyprávění průvodce a podívali se z věže do dáli. Děti si "zabruslily" po mapě rybniční sítě a nebály se ani zdejšího draka.

Vaši prvňáci až šešťáci

fotografie z akce najdete v galerii