• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Pozvánka na třídní schůzky 9. 9. 2020 od 17:00

Vážení rodiče,

zveme Vás na první třídní schůzky, které se tradičně konají hned druhý týden ve školním roce, tj. již

ve středu 9. 9. 2020 - jako obvykle od 17:00 hodin, a to „naživo“ opět ve škole.

Hlavním bodem budou opatření vyplývající z manuálu k provozu škol vydaného MŠMT pro nadcházející školní rok a výhled práce školy do konce června 2021. Zároveň bychom s vámi rádi prodiskutovali podobu případné oslavy 30. narozenin Integrálu. Do všech tříd se přijdou představit noví vyučující, aby krátce pohovořili o náplni své výuky a kritériích hodnocení. Věříme, že i přesto se najde dost času probrat s třídní učitelkou/učitelem, příp. speciální pedagožkou Mgr. Alenou Michálkovou vše, co Vás trápí s nástupem Vašeho dítěte do vyššího ročníku.

V 16:00 hodin se sejdou zástupci tříd v ředitelně na úvodní kávě a informačním posezení s ředitelkou školy a paní zřizovatelkou.

Jako vždy bude po celou dobu přítomna v kanceláři školy paní hospodářka, abyste mohli vyrovnat své případné finanční pohledávky (doplatek školného, stravné, poplatek za školní družinu, pořízení bezpečnostních čipů aj.).

Těšíme se na Vaši hojnou účast, dokud je to možné face to face.

 

Školní družina v novém školním roce

Družinku čeká pár změn, kvůli současné situaci. Snažíme se co nejvíce předejít riziku, proto je samostatný provoz družin prodloužen. Aby se děti z různých skupin co nejméně potkávaly, bude spojování družin probíhat až v 15:30. To znamená, že děti po skončení vyučování budou ve své družince (1. a 2. třída s Danielou v přízemí, 3. a 4. třída s Terezou v 1. patře) do 15:30, poté se obě oddělení družin spojí v přízemí (v tuto dobu se již předpokládá nižší počet dětí). Vynasnažíme se být flexibilní a přizpůsobíme i tradiční páteční akce/výlety. Většina bude probíhat na půdě školy ve vhodných podmínkách.

Dále nás tradičně čeká tematický plán – Křížem krážem po planetě. Můžeme naznačit, že se bude týkat živlů. Budeme tvořit, povídat si, pozorovat a hrát si. Vše jako obvykle dokumentujeme do školní fotogalerie.

Těšíme se na Vás!

Daniela a Tereza ☺

 

Pravidla pro provoz SoZŠ Integrál ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Celý článek...

 

Začátek nového školního roku 2020/2021

potřicáté zahájíme školní rok v Integrálu v úterý 1. září 2020 v 8:30 tradičně na školním hřišti!!! Věříme, že nám k tomu dopomůže i vhodné počasí. Zváni jsou i rodiče nových žáků. Výuka bude tento den ukončena ve třídách I. stupně v 9:10, na II. stupni v 10:00 hodin.

Školní družina bude s ohledem na délku výuky první školní den v plném provozu až od 2. 9. 2020. V případě, že bude nezbytné pohlídat Vaše dítě již první školní den, vybavte ho prosím patřičnou dávkou jídla. Je však možné, že bude tento den ve školní družině samo.

Školní jídelna je připravena nasytit své strávníky také až od středy 2. září, viz. náš jídelníček. Stravné však prosím zaplaťte již první den školy, aby mohly paní kuchařky počítat s přesným počtem strávníků.

Celý článek...

 

Pokyny MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Celý článek...

 

Předávání certifikátů žákům 9. třídy

10 žáků 9. třídy, 16 jejich rodičů, 3 další příbuzné, 5 konzultantek, 1 bývalá třídní učitelka, 1 současný třídní učitel, 2 vedoucí semináře, 1 ředitelka, 1 pes = předávání certifikátů za obhajobu absolventských prací ve středu 17. 6. 2020 v SoZŠ Integrál. Dle účastníků se party více než vydařila, za což může dobré počasí i chutné pohoštění z rodinných zdrojů.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme :)   (fotografie v článku a v galerii)

Celý článek...