• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
Domů Zaměstnanci školy

Zaměstnanci školy

 

Jednatelka společnosti

Pavla Jandová

Ředitel školy

Mgr. Bc. Alice Běhounková

Zástupce ředitele

Mgr. Zdeňka Kučerová

Výchovný poradce

Mgr. Olga Svobodová

Metodik primární prevence

Mgr. Hana Štefaňáková

Školní psycholog

Mgr. Barbora Straková

Uvolněný speciální pedagog

Mgr. Monika Skalická

Vedoucí školní družiny

Daniela Brdková

Hospodářka školy a vedoucí školní jídelny

Blanka Vostřezová

Školník

Ladislav Prokop

 

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018

 • 1. třída – Mgr. Hana Šustová (sportovní hry I. stupně)

 • 2. třída – Hana Sovová ml.

 • 3. třída – Mgr. Veronika Machurková (logopedie)

 • 4. třída – Mgr. Jana Jarošová (Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 4. a 5. třída)

 • 5. třída – Mgr. Michaela Soukupová (výtvarný kroužek I. stupně)

 • 6. třída – Mgr. Olga Svobodová (český jazyk, dějepis)

 • 7. třída – Ing. Bc. Václav Vojta (fyzika, chemie, informatika, pracovní činnosti 6. tř. - 1. pol) 

 • 8. třída – Mgr. Michaela Mertlová (tělesná výchova, zeměpis, hudební výchova, výchova ke zdraví, osobnostní a sociální výchova, hra na kytaru)

 • 9. třída – Mgr. Dana Sládková (přírodopis, přírodopisná praktika, pracovní činnosti 6. tř. - 2. pol.)

 •  

 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

 • Mgr. Jakub Běhounek - český jazyk - seminář absolventských prací v 9. tř

 • Mgr. Bc. Alice Běhounková – spec. ped., logopedie, grafomotorika, KUPOZ

 • Daniela Brdková - dramatická výchova 1. - 3. tř

 • Bc. Andrea Bubíková - arteterapie

 • Christopher Egner - konverzace z angličtiny, kroužek vaření, cvičení z angličtiny v 9. tř, anglický filmový klub

 • Mgr. Eva Fuchsová – německý jazyk 7. - 9. tř

 • Mgr. Vít Homér – muzikoterapie, hra na klavír a flétnu

 • Mgr. Eva Horáková – výtvarná výchova

 • Lucie Horychová – dramaterapie, Bytové divadlo, individuální vedení tematické práce

 • Mgr. Ludmila Kassahunová – anglický jazyk, cvičení z angličtiny v 7. tř., hudební výchova 9. tř

 • Mgr. Jitka Kolářová – český jazyk - seminář absolventských prací v 9. tř

 • Mgr. Zdeňka Kučerová – matematika 9. tř., domácnost, pracovní činnosti v 7. tř

 • RNDr. František Nečesaný - matematika 6. a 8. tř

 • Mgr. Veronika Scholze Mojžíšová - arteterapie

 • Mgr. Monika Skalická - logopedie, speciální náprava SPU, KUPOZ, neuro-vývojová stimulace

 • Mgr. Hana Sovová (český jazyk, pracovní činnosti v 8. a 9. tř, Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, kroužek čtenářská dílna)

 • Bc. Jakub Šerf - tělesná výchova 8. a 9. tř

 • Mgr. Hana Štefaňáková – výchova k občanství, matematika 7. tř, logopedie, nácvik sociálních dovedností, neuro-vývojová stimulace

 • Mgr. Lenka Štorková – anglický jazyk, cvičení z angličtiny v 8. tř.

 

ASISTENTKY PEDAGOGA

 • Ing. Zuzana Šimečková – 1. třída

 • Kateřina Suchá - 2. třída

 • Daniela Brdková - 3. třída

 • Mgr. Denisa Kašparová - 4. třída

 • Mgr. Eva Fuchsová - 5. třída

 • Jiřina Kozlová – 6. třída

 • RNDr. Jana Bryndová, PhD - 7. třída

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • I. oddělení (1., 2. třída)……………………………………… Daniela Brdková

 • II. oddělení (3., 4. třída)………………………………………Mgr. Denisa Kašparová


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

 • Uklízeči …………………………………………………………....Miloslav Mentlík, Marcela Rajchlová

 • Školní jídelna………………………………………………..……Jana Holakovská, Romana Sojková