• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
  • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Informace o výjezdu 1. třídy

Vážení rodiče,

i letos pořádá naše škola adaptační výjezd pro žáky první třídy. Jeho cílem je posílení kamarádských vztahů v 1. třídě, formování funkčního třídního kolektivu, budování pozitivní vazby s třídní učitelkou a společné stanovení si třídních pravidel. To vše prostřednictvím zážitkových aktivit v netradičním prostředí.

Realizátory této akce jsou Hana Sovová a Alice Běhounková. S případnými dotazy, obavami a problémy se můžete obracet na tyto osoby.


Termín: 12. - 14. 10. 2016       

Místo: Zlenice, hotel Kormorán

Sraz: v 8:30 hod. ve škole, na cestu batůžek s pitím, pláštěnku, OpenCard nebo jízdenku MHD

Návrat: v 15:47 hod. na vlakové nádraží Praha – Vršovice (osobní vlak č. 2541 z Benešova

u Prahy)

Cena: 900,- Kč (ubytování, plná penze, pitný režim, jízdné, odměny, specificky zaměřený

 

Návratku potvrzenou rodiči je třeba odevzdat třídní učitelce do 26. 9. 2016. Platbu, prosím, proveďte nejpozději do 3. 10. 2016 v kanceláři školy. V případě neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů bude vrácena částka po odečtení již zaplacených nákladů.


Seznam speciálních pomůcek: pastelky a psací potřeby (stačí několik tužek), šátek, raději teplejší turistické oblečení, turistickou obuv (děti půjdou max. 4 km), přezůvky, hygienické potřeby, pyžamo, převlečení do penzionu - věci prosíme sbalit do přiměřené cestovní kabely, která bude vezena autem. Nedoporučujeme elektronické hry ani mobilní telefony – nejen, že za jejich případné poničení či ztrátu nemůžeme brát zodpovědnost, ale na delší hraní nebudou mít děti vzhledem ke krátkosti pobytu čas.


V Praze dne 7. 9. 2016 Hana Sovová, třídní učitelka

Alice Běhounková, ředitelka školy