• SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.
 • SoZŠ Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Soukromá základní škola Integrál pro žáky se SPU, s.r.o.

Pozvánka na konzultace 2.11.2016

Vážení rodiče,
zveme Vás na první konzultace v letošním školním roce, které se konají

ve středu 2. listopadu 2016 od 16 do 18 hodin.

Se všemi vyučujícími, včetně školní psycholožky i externích pedagogů můžete probrat úspěchy i neúspěchy svého dítěte v prospěchu i chování za uplynulé dva měsíce a domluvit se s nimi na případných opatřeních, která mohou vést k žádoucím výsledkům za blížící se I. čtvrtletí (pedagogická rada je již 10. 11. 2016). Nejen u žáků II. stupně doporučujeme jejich spoluúčast. Ve svých pracovnách budou chybět ze zdravotních a osobních důvodů jen Mgr. Skalická a Mgr. Horáková.

Rodiče šesťáků zároveň zveme od 18:00 do učebny 6. třídy (II. patro proti schodům) na společné setkání s třídními učiteli, metodičkou prevence a školní psycholožkou. Ti je seznámí s průběhem a výsledky seznamovacího zátěžového výjezdu, kterého se děti zúčastnily začátkem října t.r. Promítán bude i výběr z autentických záběrů.

Pro všechny zájemce je připraven tradiční školní kalendář na rok 2017. Věříme, že neodmítnete nabídku žáků v přízemí a jeho zakoupením přispějete na vydání dalšího ročníku.

 

Provoz školy o ředitelském volnu

Vážení rodiče,
na základě Vašeho většinového souhlasu projeveného na zářijových třídních schůzkách vyhlašuji na dny 24. - 25. 10. 2016, 18. 11. 2016 a 22. 12. 2016 ředitelské volno. Tato data mají žáci zapsána v žákovských knížkách a nebudou se tedy již měnit.

Rodičům, kteří projevili obavy ze zajištění hlídání svých dětí z I. stupně, jsme nabídli na dobu říjnového ředitelského volna náhradní program po oba dny. Výuka bude pro přihlášené děti probíhat od 8:30 do 11:50. S sebou jsou nezbytností psací potřeby a přezůvky. Stravování (svačiny a obědy) zajistí školní jídelna dle písemných přihlášek rodičů. Po ukončení dopoledního vyučování bude v provozu školní družina, a to ve zkráceném režimu do 14:30.

Mgr. Bc. Alice Běhounková, ředitelka školy 

 

Konec výdeje nedotovaných výrobků

Vážení rodiče,ve Sbírce zákonů dne 5. 9. 2016 byla zveřejněna Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze prodávat ve školách a školských zařízeních (v plném znění je k dispozici na http://www.laktea.cz/index.php?page=dokumenty).

Od Laktey o.p.s., která zajišťuje program Školní mléko pro naši školu, jsme dostali informaci, že bohužel většina nedotovaných výrobků jejich dodavatelů velmi přísným limitům nevyhovuje, ačkoli jsou vnímány i odbornou veřejností jako výrobky "zdravé". Tento sortiment je proto z trhu postupně stahován a bude k dispozici jen do vyčerpání zásob. V současné době např. nelze již objednat müsli tyčinky BIO, TWIGGY a TWIGGY MAX.

Od 1. listopadu 2016 proto pozastavujeme výdej všech objednaných nedotovaných výrobků. Od tohoto dne budou vydávány jen výrobky dotované (BOBÍK Milk Drink, JOVONKA, tvarohový krém BOBÍK a žervé LIPÁNEK). To se pochopitelně projeví i na částce za Školní mléko, kterou je třeba uhradit vždy na začátku každého měsíce u hospodářky školní jídelny pí. Vostřezové.

Zbývající nedotované výrobky je možno zakoupit v kanceláři školy ještě do 20. 12. 2016.

 

NEPŘESVĚDČIVÉ VÝSLEDKY BLESKOVÉHO SBĚRU - POŘADÍ TŘÍD


 I. ETAPA - září 2016

                   1. místo ................2. třída – celkem 202,5 kg............... průměr na žáka 67,5 kg
                   2. místo ................4. třída – celkem 616,5 kg..................průměr na žáka 61,7 kg
                   3. místo ................5. třída – celkem 560,8 kg................. průměr na žáka 46,8 kg
                   4. místo ................9. třída – celkem 535,7 kg………..... průměr na žáka 38,3 kg
                   5. místo ................8. třída – celkem 355,2 kg.....…….... průměr na žáka 25,4 kg
                   6. místo ................3. třída – celkem 128,5 kg................. průměr na žáka 14,3 kg
                   7. místo ................6. třída – celkem 168 kg................... průměr na žáka 12,9 kg
                   8. místo ................1. třída – celkem 31 kg................... průměr na žáka 4,4 kg
                   9. místo ................7. třída – celkem 59 kg................... průměr na žáka 4,2 kg


PODLE VÁŽENÍ PRAŽSKÝCH SLUŽEB, KAM STARÝ PAPÍR NECHÁVÁME ODVÁŽET, JSME HO NASBÍRALI 2,66 TUNY. TO NENÍ ŽÁDNÝ ÚŽASNÝ VÝSLEDEK. VLONI JSME TÉTO VÁHY DOSÁHLI JEN V ČERVNU, KDY UŽ VŠEM DOCHÁZELY SÍLY I MATERIÁL. JEŠTĚ, ŽE ODMĚŇOVÁNY JSOU JEN TŘÍDY, PROTOŽE JINAK BY NA SPONZOROVÁNÍ ZOO MOC FINANCÍ NEZBYLO ☹
STARÝ PAPÍR ODEVZDALO CELKEM 59 ŽÁKŮ (JEN 61% Z CELÉ ŠKOLY) A JEJICH RODIČŮ. DĚKUJEME!!! VE VĚTŠINĚ TŘÍD PRVNÍHO STUPNĚ SE TRADIČNĚ ZAPOJILY VŠECHNY DĚTI, ALE PODAŘILO SE TO SKORO I DEVÁŤÁKŮM, KDE ZAPOMNĚLI JEN 3 Z 15. TO SE SETKÁ NEJEN S UZNÁNÍM, ALE I S MALOU ODMĚNOU. TĚŠTE SE!
JAKO START DO SBĚROVÉ SOUTĚŽE ŠKOL, KDE PATŘÍME LÉTA K FAVORITŮM, TO NENÍ NIC SLAVNÉHO. SNAD BUDE PŘÍŠTĚ LÉPE☺ STŘÁDEJTE, STŘÁDEJTE, STŘÁDEJTE A PŘINESTE VŠE KONCEM LISTOPADU, KDY PROBEHNĚ II. ETAPA!!!

Alice Běhounková 

 

Informace o výjezdu 1. třídy

Vážení rodiče,

i letos pořádá naše škola adaptační výjezd pro žáky první třídy. Jeho cílem je posílení kamarádských vztahů v 1. třídě, formování funkčního třídního kolektivu, budování pozitivní vazby s třídní učitelkou a společné stanovení si třídních pravidel. To vše prostřednictvím zážitkových aktivit v netradičním prostředí.

Realizátory této akce jsou Hana Sovová a Alice Běhounková. S případnými dotazy, obavami a problémy se můžete obracet na tyto osoby.


Termín: 12. - 14. 10. 2016       

Místo: Zlenice, hotel Kormorán

Sraz: v 8:30 hod. ve škole, na cestu batůžek s pitím, pláštěnku, OpenCard nebo jízdenku MHD

Návrat: v 15:47 hod. na vlakové nádraží Praha – Vršovice (osobní vlak č. 2541 z Benešova

u Prahy)

Cena: 900,- Kč (ubytování, plná penze, pitný režim, jízdné, odměny, specificky zaměřený

 

Návratku potvrzenou rodiči je třeba odevzdat třídní učitelce do 26. 9. 2016. Platbu, prosím, proveďte nejpozději do 3. 10. 2016 v kanceláři školy. V případě neúčasti dítěte ze zdravotních důvodů bude vrácena částka po odečtení již zaplacených nákladů.


Seznam speciálních pomůcek: pastelky a psací potřeby (stačí několik tužek), šátek, raději teplejší turistické oblečení, turistickou obuv (děti půjdou max. 4 km), přezůvky, hygienické potřeby, pyžamo, převlečení do penzionu - věci prosíme sbalit do přiměřené cestovní kabely, která bude vezena autem. Nedoporučujeme elektronické hry ani mobilní telefony – nejen, že za jejich případné poničení či ztrátu nemůžeme brát zodpovědnost, ale na delší hraní nebudou mít děti vzhledem ke krátkosti pobytu čas.


V Praze dne 7. 9. 2016 Hana Sovová, třídní učitelka

Alice Běhounková, ředitelka školy

 

Informace k výjezdu 6. třídy

Dobrý den,
s blížícím se termínem VÝJEZDU 6. TŘÍDY připomínáme některé důležité informace:

Seznam speciálních pomůcek: psací potřeby, pastelky, nůžky, rukavice, baterka, šátek, turistické oblečení, pláštěnka (nepromokavá bunda nestačí), nepromokavá/sportovní obuv, přezůvky, láhev na pití. Doporučujeme dát dětem teplé oblečení a věci sbalit do batohu.
Nedoporučujeme: cenné věci, tablety a jiná elektronika.

Sraz: 5.10. v 9:30 hod. na Hlavním nádraží v Praze, v hale u knihkupectví (levý vchod)
Návrat: 7.10. v 16:00 hod. tamtéž
Dle odevzdaných přihlášek půjdou po návratu někteří žáci domů sami. S ostatními pak budeme čekat opět v hale u knihkupectví, kde si je vyzvednete.

Informace k programu: Adaptační soustředění je jedinečnou možností jak se mezi sebou mohou žáci poznat a stmelit kolektiv třídy. Intenzivní a hrami nabitý program pak tyto procesy nastartuje a urychlí. Aktivity jsou cílené zejména na nastavení spolupráce a respektující komunikace.
Jako zásadní prvek vnímáme také změnu prostředí a možnost pobytu v přírodě, proto prosím věnujte pozornost výběru oblečení a bot – jdeme ven za každého počasí.

PROSÍME RODIČE, KTEŘÍ VÝJEZD JEŠTĚ NEZAPLATILI, ABY TAK UČINILI V KANCELÁŘI HOSPODÁŘKY ŠKOLY. DĚKUJEME.

Za pedagogický tým
Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence